תיכון הנדסאים. "ילדינו הם קהל שבוי", טוענים הורים
מלך הולנד, וילם אלכסנדר
"לא מדובר בפיקוח נפש"
פישר. "ישראל הפכה לבית השני שלי"
עיצוב: דניאל מיכאלי