נסתם הגולל על ניסיונה של עירית הרצליה לגבות היטלי השבחה מבעלי קרקעות בחוף התכלת: שני שמאים מכריעים פסקו כי אין לשלם היטל השבחה בגין הרכבת הקלה שעתידה לקום בסמוך.
1 צפייה בגלריה
תכנית חוף התכלת
תכנית חוף התכלת
תכנית חוף התכלת
(צילום הדמיה: קייזר אדריכלים ומתכנני ערים)
קראו גם >>>
השבוע התקבלה החלטתו של השמאי המכריע ערן ירקוני שקבע כי אין חבות בהיטל ההשבחה. מדובר בשמאי מכריע שני שקובע כי תכנית הרכבת הקלה אינה משביחה את הזכויות של בעלי קרקעות בחוף התכלת.
מדובר בשני מקרי בוחן שהועדה המקומית בהרצליה העבירה להכרעת שמאים מכריעים בנוגע לסוגית ההשבחה בעסקאות מכר שנעשו במתחם מאז מתן התוקף לתכנית בנובמבר 2019 בטענה שהתכנית שאישרה את הכנסת "מופקעי" הרכבת הקלה יצרה השבחה. תחילת הפרשה בשומת השבחה שהוציאה הועדה המקומית הרצליה בעסקאות מכר שנעשו במתחם (גם לבעלי שכלל לא קשורים להפקעה) בטענה שהתכנית יצרה וודאות תכנונית אף מבלי שהקרקע הופשרה והכנסת "מופקעי" הרכבת הקלה, מהווה תכנית משביחה. בעלי קרקע המיוצגים על ידי משרד עורכי הדין יוסף גיא מוסרי ומורן חביב ושות' המייצגים אלפי בעלי זכויות במתחם חוף התכלת,זעקו כי מדובר "בשוד לאור היום" והגישו בקשה למינוי שמאי מכריע לאחר שהגישו שומה נגדית
בשם בעלי הזכויות שביצעו עסקות מכר וקיבלו היטלי השבחה בגובה של מאות אלפי שקלים כל אחד. כתוצאה מכך החליטה הועדה המקומית להעמיד שניים מהתיקים למבחן ומינתה שני שמאים מכריעים כאשר את כל שאר הנישומים החתימה על כתב התחייבות שינהגו לפי השומות הללו. כאמור, השומה המכריעה הראשונה התקבלה בחודש יולי והועדה המקומית בחרה שלא להגיש עליה ערר לוועדת הערר. עם מתן השומה המכריעה השנייה נסתם למעשה הגולל על טענת הועדה להשבחה ממש כפי שזעקו בעלי הזכויות.
עורכי דין יוסי מוסרי ומורן חביב אשר נאבקים מזה שנים לקידום התכנית ובניסיונות הועדה המקומית לגבות היטל השבחה מבעלי הזכויות במתחם מסרו בתגובה: "זעקת הבעלים שדרישת ההשבחה היא שוד לאור היום הוכחה כצודקת. כעת נסתם הגולל על ניסיונותיה של העיריה לגבות מהם עשרות אלפי שקלים. לא רק שהעירייה מעכבת שנים את התכנית, היא גם גרמה לבעלים בקרקע הפסדים ניכרים".
מעיריית הרצליה לא נמסרה תגובה.