הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, בראשות ערן ניצן, החליטה לאשר סופית את התוכנית בכניסה לאזור התעסוקה הרצליה.
2 צפייה בגלריה
שער הכניסה לאזור התעסוקה בהרצליה
שער הכניסה לאזור התעסוקה בהרצליה
שער הכניסה לאזור התעסוקה בהרצליה
(צילום הדמיה: ישר אדריכלים)
מדובר בתכנית בשטח של כ-21 דונם, הצפויה להוות שער כניסה לאזור התעסוקה, ונמצאת לאורך רחוב אבא אבן מצפון. התכנית מציעה התחדשות של אזור התעשייה על ידי הריסת מבנים בני 3-6 קומות ובכללם תחנת הדלק, והקמת מבנים בשימושים מעורבים: תעסוקה, מגורים, מסחר, ומבני ציבור.
התכנית תואמת את תכנית המתאר לכל אזור התעסוקה המערבי, אותה אישרה הוועדה בתחילת השנה, ומהווה מימוש של תכנית מפורטת משמעותית התואמת את החזון העירוני העתידי לרובע כולו.

2 צפייה בגלריה
שער הכניסה לאזור התעסוקה בהרצליה
שער הכניסה לאזור התעסוקה בהרצליה
שער הכניסה לאזור התעסוקה בהרצליה
(צילום הדמיה: ישר אדריכלים)

לאור מרכזיותו, וקרבתו של המתחם לתחנת המטרו העתידית (כ-150 מ'), הוועדה החליטה לעדכן את התוכנית המפורטת כך שיותרו בה היקפי הבינוי המקסימאליים המותרים בתוכנית המתאר: בינוי רציף עד 6 קומות תוך הקפדה על מרחב ציבורי משמעותי נגיש ורציף, וכן בינוי מגדלי עד 30 קומות לשימושי תעסוקה.
החלטת הוועדה אף הגדילה את היקף המגורים בתכנית מ-160 יחידות דיור לכ-320 יחידות דיור, אשר תהיינה ברובן דירות קטנות בשטח ממוצע של 50 מ"ר.
בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-6,500 מ"ר עבור שטחי ציבור שישולבו במבנים ובשטחים נוספים וכן כ-160,000 מ"ר של שטחי תעסוקה. בהחלטתה קבעה הוועדה מנגנון לפיו התוכנית תתכלה תוך 5 שנים מיום אישורה, ככל ולא יוצא היתר בניה ראשון מכוחה. בסמכות הוועדה המקומית להאריך תקופה זו ב- 5 שנים נוספות מטעמים שירשמו בהחלטתה.
קראו גם:
מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר: "מדובר על הריסת מבנה בהיקף משמעותי בלב איזור התעסוקה וזאת לטובת הקמת קומפלקס של מבני תעסוקה, מסחר ומגורים בדגש על דירות קטנות כל זאת תוך הסרת מפגעים קיימים מהמרחב הציבורי, פינוי תחנת דלק והחלפת תשתיות בהיקף ניכר". התוכנית הינה ביוזמת עופר השקעות ואמות השקעות, ונערכה על ידי אבנר ישר אדריכלים.