לאחר שהתוכנית לבניית מגדל בן 21 קומות בפינת הרחובות שנקר והחושלים באזור התעשיה בהרצליה פיתוח נדחתה על ידי העירייה בשל חשש ל"פגיעה אנושה" ברחבה הציבורית הנמצאת במקום, היא אושרה על ידי הוועדה המחוזית.
21 קומות בהרצליה פיתוח21 קומות בהרצליה פיתוח
21 קומות בהרצליה פיתוח
(צילום הדמיה: קו מתאר בע״מ אדריכלות ובניין ערים)
מדובר על מגדל הנמצא במתחם קרקע בת 11 דונם, עליה בנויים 3 בנייני משרדים קיימים בני 6 ו-8 קומות בשטח כולל של 28 אלף מ"ר המושכרים לחברות שונות כגון מטה סופר-פארם, חברת פלייטיקה, חברת סמסונג, וחברת מייקרוסופט. חברת מגדל וסופר פארם שהשטח בבעלותן הגישו תוכנית לגבי שטח לא מנוצל של 3 דונם להקמת מגדל משרדים נוסף.
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה, התנגדה לתוכנית וטענה כי מיקום המגדל בשטח שמהווה כיום כרחבה ציבורית משמעותית בצומת משמעותי- יפגע אנושות ברחבה הציבורית. חברי הוועדה המקומית אף ביקשו מהיזמים להציג חלופה אשר תוסיף זכויות בנייה לבנייני המשרדים הקיימים ופיתוח אינטנסיבי יותר של הרחבה הקיימת.
לאחר שהחברות הגישו בקשה להיתר לועדה המחוזית, זו אישרה אותה כאמור ופסקה: "הוועדה המחוזית סבורה כי מדובר בתוכנית ראויה המייצרת דופן לרחובות שנקר והחושלים תתרום הן לרחובות אלה והן לרחוב הפנימי המוצע בין המבנים, תוך יצירת סביבה עירונית אינטנסיבית איכותית על ידי הגדרת עירוב שימושים, והכל תוך שמירה על מרחב ציבורי איכותי וראוי".