בשנת הלימודים הבאה יחולק חוק החינוך המיוחד במתכונתו המתוקנת ולפיו יש לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגנים ובבתי ספר רגילים, ולא ברור האם עיריית הרצליה נערכה לנושא זה, כך לפחות עולה משאילתה שהגיש חבר מועצת העיר אייל פביאן (החופש לבחור) שתיענה בישיבת מועצת העיר היום (שלישי).
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
כזכור, ביולי 2018, אישרה מליאת כנסת ישראל את הצעת חוק החינוך המיוחד במסגרתו נקבע בין היתר כי: "לאחר שוועדת זכאות ואפיון קבעה את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, יבחרו הוריו את המסגרת החינוכית שבה ילמד, למעט חריגים מסוימים".
בשנת הלימודים הנוכחית נערך פיילוט בנושא זה במחוז צפון של משרד החינוך, ואילו בשנת הלימודים הקרובה התיקונים לחוק יוחלו בכל רחבי הארץ וכמובן גם בהרצליה.
לנוכח זאת מבקש פביאן לברר, כיצד נערכת עיריית הרצליה ומערכת החינוך העירונית, לקראת שנת הלימודים הבאה ליישום מייטבי של החוק והשינויים הנכללים בו, בעניין שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות ובגני ילדים רגילים, ומסגרות הלימוד לילדים עם צרכים מיוחדים?
איל פביאן | צילום: דני שביטאיל פביאן | צילום: דני שביט
איל פביאן | צילום: דני שביט
כמו כן, הוא מבקש לדעת מהם השינויים הצפויים בעניין זה במוסדות החינוך בעיר? מהן המשמעויות הצפויות כתוצאה מכך להורים, לילדים ולמורים? וכיצד נערכת הכנה /הכנות מול ציבור ההורים, התלמידים והמורים בנושא זה לקראת שנת הלימודים הבאה, כך שהדברים יעשו בצורה מייטבית?
מעיריית הרצליה נמסר בתגובה: "עיריית הרצליה חותרת באופן מתמיד לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך. על פי הסדר והנוהל התקין, השאילתה תקבל מענה מפורט בישיבת המועצה".
פרסום ראשוני: 08:17 , 14.01.20