מבצע אכיפה רחב היקף של עיריית הרצליה, אגף הביטחון, פיקוח והסדר הציבורי: היום רביעי, בשעה 6:00 בבוקר, הגיעו עשרות מעובדי האגף ל- 11 גינות ציבוריות ברחבי העיר, ערכו בדיקות ואכפו את החוק בנושא אי איסוף צואת כלבים וכלבים משוחררים.
הקנס על אי איסוף צואת כלבים הוא 730 שקל. במהלך המבצע נמסרו 20 דוחות.
המחשה: שאטרסטוקהמחשה: שאטרסטוק
המחשה: שאטרסטוק
(המחשה: שאטרסטוק)
המבצע הוא חלק מפעילות שוטפת של העירייה והן כמענה לפניות תושבים במטרה לשמור על הניקיון בגינות הציבוריות.
מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא מסר: "הפעילות העירונית שלנו בגינות הציבוריות נועדה לשמור על ניקיונן ולמנוע מקרים של אי איסוף את צואת כלביהם. אני משוכנע שבפעילות עקבית נוכל למגר את התופעה לטובת כלל התושבים".