חבר מועצת העיר הרצליה, אלעד צדיקוב הצליח לתווך בין ראש עיריית הרצליה משה פדלון וראשי הקהילה הצרפתית לאחר נתק בן מעל שנה.
צילומים: פרטיצילומים: פרטי
צילומים: פרטי
(צילומים: פרטי)
ראש העירייה והקהילה הצרפתית החלו מהשבוע בסדרת סבבי פגישות על מנת לאתר פתרון קבע לבתי הכנסת של הקהילה הצרפתית בהרצליה פיתוח.
הפגישה נערכה ברוח חיובית ופרודוקטיבית עם נכונות לזנוח את משקעי העבר מחד, ומאידך להתבונן קדימה למציאת פתרון קבע.
צדיקוב | צילום: יוגב עמרניצדיקוב | צילום: יוגב עמרני
צדיקוב | צילום: יוגב עמרני
(צדיקוב | צילום: יוגב עמרני)
אלעד צדיקוב: "אני מברך ומודה לרה"ע על התהליך המחודש. האחריות לכלל הציבור כראש רשות צריכה לגבור על כל שיקול אחר ורה"ע הוכיח זאת בנכונותו. זהו צעד בונה אמון של אהבת ישראל, שהוא ייקר ערך עוד יותר בימי תשעת הימים".