מפעל טבע בירושלים | צילום: לירן תמרימפעל טבע בירושלים | צילום: לירן תמרי
מפעל טבע בירושלים | צילום: לירן תמרי
בישיבת הנהלת העיר הרצליה, אשר דנה על תוכניות פיתוח באזור התעשייה בעיר, הציע צבי וייס, חבר הנהלה ומועצת העיר, כי ראש העירייה ומנכ"ל העירייה יפנו לחברות המובילות והמתפתחות באזור התעשייה בהרצליה, ביניהן "אפל" ו"מייקרוסופט", בבקשה לקלוט חלק ממפוטרי חברת "טבע" שהינם תושבי הרצליה.
"ברור מאליו שבין 1,700 ממפוטרי מפעל 'טבע' ישנם בוודאי עשרות משפחות תושבי העיר", מסביר וייס. "חברות רבות מבקשות להשתלב ולהתפתח באזור התעשייה מהמבוקשים בארץ, ועיריית הרצליה ואגף ההנדסה בעירייה פועלים רבות לקידום תוכניותיהן ובקשותיהן. לנוכח המשבר הקשה הפוקד את חברת 'טבע', ובמיוחד את המשפחות שנפלטות ממקום עבודתן ופרנסתן, יש חשיבות רבה שחברות אלו ישתלבו במאמץ לקלוט חלק מהעובדים שהם תושבי העיר.
"חשוב שחברות מצליחות ברחבי הארץ יאמצו הצעה זו וכל אחת תקלוט עשרות בודדות של מפוטרי 'טבע' בעירו. הדבר יציל משפחות רבות אובדות עצות, שנקלעו למצוקה".
פרסום ראשוני: 13:58 , 21.12.17