הפלישה לחצר הבניין. "25 שנה הם שם" | צילום: פרטיהפלישה לחצר הבניין. "25 שנה הם שם" | צילום: פרטי
הפלישה לחצר הבניין. "25 שנה הם שם" | צילום: פרטי
המפקחת על רישום המקרקעין בנתניה דנה בשבוע שעבר בתביעתם של 22 בעלי דירות בשיכון ויצמן בהרצליה נגד בני זוג שבבעלותם שתי דירות ברחוב רבנו תם. בני הזוג מסרבים להצטרף לפרויקט פינוי-בינוי המצוי בשלבים מתקדמים. לטענת התובעים, בני הזוג מעכבים את הפרויקט ואחת הדירות שבבעלותם נמצאת בקומת הקרקע בבניין ומשמשת כגן ילדים, ללא היתר לשימוש חורג. עוד נטען, כי בוצעה בדירה בנייה לא חוקית, תוך פלישה לחצר המשותפת, וכי גם הדירה השנייה של בני הזוג, שהיא דירת קרקע, הורחבה בחלקה ללא היתר.
"הנתבעים עשו דין לעצמם, תוך ניצול העובדה שדירותיהם ממוקמות בקומת הקרקע של הבית המשותף, תוך פלישה גסה ובוטה לרכוש המשותף וניהול עסק פרטי ללא היתר לשימוש חורג", נטען בתביעה. העותרים דרשו מהמפקחת על המקרקעין לסלק את הנתבעים מכל חלק בחצרות הבית המשותף ולשלם להם פיצוי.
במהלך הדיון הצהירו הנתבעים, כי אין להם זכויות קנייניות בחצר הבניין וכי יפנו את השטח בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הודעת הפינוי. בני הזוג התחייבו, כי אם לא יעמדו בהסכם ולא יפנו את השטחים, יישאו בכל נזקי היזם ובכל נזקי יתר בעלי הדירות, הנאמדים במיליוני שקלים.
לדברי עו"ד עודד ישראלי, המייצג את בעלי הדירות בשיכון ויצמן, פסק הדין מהווה "איתות ברור לכל הסרבנים שמנסים לעכב את הפרויקט, שלא יהיו איתם כל פשרות".
עו"ד דורון מנוסביץ', פרקליטם של בעלי המשפחתון, מסר: "המשפחה מעולם לא טענה שיש לה זכות קניינית על השטח. 25 שנה הם שם, מתוך הסכמה שבשתיקה. המשפחתון עצמו נמצא בתוך הדירה שבבעלות המשפחה. מרשיי אינם דיירים סרבנים. הם לא מתנגדים לפרויקט, אבל לא חתמו על ההסכם כי הם רוצים לקבל את מה שמגיע להם, אבל מציעים להם פחות מלאחרים. בדיון הגענו לפשרה בכל הקשור לפינוי השטח הציבורי, תוך שלושה חודשים לאחר קבלת היתר בנייה לפרויקט, אבל הם יוכלו להמשיך להפעיל את המשפחתון בתוך הדירה".
פרסום ראשוני: 07:23 , 03.12.17