הבוקר (ד') מתכנסת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית הרצליה, במטרה לדון בהיתרי הבנייה לפרויקטים במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" בגליל ים. במקביל, הפגינו מול משרדי העירייה כ-20 זוכים שמבקשים מהעירייה לבחון מחדש את התוכניות ואת היתרי הבנייה.
במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ייבנו חמישה מתחמים של החברות: "אפריקה ישראל מגורים", "רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות", "פרשקובסקי" "אזורים" ו"איסתא סלע". את ההפגנה הובילה קבוצת הזוכים של חברת הבנייה "אפריקה ישראל", מאחר שקיבלה כבר היתר לבנייה.
המפגינים שואפים להשפיע על חברי הוועדה שלא לתת היתר סופי לבנייה, מאחר שלטענתם הדירות בהן זכו אינן עומדות בתנאי התוכנית של "מחיר למשתכן". כמו כן טוענים הזוכים כי גילו כשלים מהותיים בתכנון המתחמים וכן בתנאי המכרז. כך לדוגמה, טוענים הזוכים, קיים פער גדול בין הדירות שיירכשו במסגרת "מחיר למשתכן" לבין אלו שינותבו לשוק החופשי. "אנחנו נבהיר לנבחרי הציבור שלנו שהחלטות הרות גורל, לא תתקבלנה באופן עקום כל כך", טוענים המפגינים.
קבוצת הזוכים בדירות של "אפריקה ישראל" לקחה את טענותיה צעד קדימה והגישה השבוע עתירה לבית המשפט המחוזי בת"א נגד המשך קידום הפרויקט, זאת בעקבות "פגמים חמורים בפרויקט", וכן דרישה לתשלום של מאות אלפי שקלים, עוד בטרם ניתן היתר בנייה סופי לפרויקט. כמו כן טוענת הקבוצה לצפיפות יתר של דירות, מחסור בחלונות, דירות עם כיוון אוויר אחד ודירות חשוכות ולא מאווררות. עוד נטען כי הצפיפות תגרום לעומס יתר על השטחים הציבוריים ויעניק להם "אופי של שיכונים".
גם זוכי פרויקט "רמי שבירו הנסה בניה והשקעות" במסגרת "המחיר למשתכן" העלו מספר טענות, בהן כי תמהיל הדירות בעייתי ואינו מאפיין אוכלוסיה של משפחות צעירות. כך לדוגמה הם טוענים כי תמהיל הדירות שהוגש על ידי רמי שבירו לוועדה המקומית, כולל מעט מאוד דירות מהטיפוס המבוקש ביותר בישראל – דירות 4 חדרים – מה שיגרום ככל הנראה ללא מעט ביטולים של זוכים, אשר דירת 3 חדרים תהיה קטנה לצרכיהם ומנגד דירת 5 חדרים תהיה מעבר ליכולתם הכלכלית, שכן עלותה עומדת על כ 2.4 מיליון שקל.
בנוסף, העלו הזוכים בדירות של "שבירו" טענות הקשורות לכשלים תכנוניים, בדומה לטענות שהועלו על הדירות בפרויקט "אפריקה ישראל מגורים": דירות כלואות עם כיוון אוויר אחד, חללים לא חלון במקלחת ובשירותים ועוד. כמו כן, טוענים הזוכים כי צפויה מצוקת חנייה, מאחר שרוב יחידות הדיור זכאיות לחנייה אחת בלבד.
צילום אילוסטרציה: מוטי קמחיצילום אילוסטרציה: מוטי קמחי
צילום אילוסטרציה: מוטי קמחי
תגובות
מ"אפריקה ישראל מגורים" נמסר: "החברה טרם קיבלה לידיה את העתירה ותתייחס אליה בערכאות המשפטיות המתאימות לכשתתקבל.
החברה השקיעה למעלה משנה משאבים רבים בתכנון הפרויקט, עד לשלב מתקדם של קבלת החלטת הוועדה למתן היתר בתנאים. יודגש כי התוכניות עומדות בכל הקריטריונים הנדרשים בתנאי מכרז "מחיר למשתכן" ולאישורי הרשויות והתקנים הנדרשים, ואף שודרגו בהתאם להנחיות עיריית הרצליה. המפרט הטכני של פרויקט 'סביוני גליל ים', השטחים הציבוריים ולוח התשלומים, אינם שונים מהנהוג בפרויקטים אחרים אותם יזמה והקימה 'אפריקה ישראל מגורים'.
"אפריקה ישראל מגורים בטוחה כי הדיירים החדשים שיצטרפו למשפחת הסביונים ייהנו ממגורים בשכונה באיכות גבוהה ביותר".
מחברת "שבירו" נמסר: "חברת 'רמי שבירו' פועלת באופן מדויק ועל פי כל הדרישות ותנאי המכרז, כפי שנקבעו על ידי רשויות המדינה והרשות המקומית, וכן בהתאם לתוכניות בכלל ולתוכנית מחיר למשתכן בפרט. אנו גאים לקחת חלק במימוש התוכנית למשתכן, שלמיטב ידיעתנו אין לה אח ורע במקום אחר בעולם".
מעיריית הרצליה טרם נמסרה תגובה.