רישיון שניתן לעיריית הרצליה לכריתת 18 עצים ברחוב אבן אודם בוטל על ידי מנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הראשי בקק"ל, בעקבות פנייה של פעילים חברתיים החברים בקבוצת "שומרי העצים בהרצליה". בעקבות ביטול הרישיון, העירייה תידרש לתכנן מחדש את הרחוב תוך התחשבות בעצים.
1 צפייה בגלריה
העצים שניצלו. הישג מרשים
העצים שניצלו. הישג מרשים
העצים שניצלו. הישג מרשים
(צילום: שומרי העצים בהרצליה)
קראו גם >>>
בקשת הכריתה הוגשה לפקיד היערות האזורי רמי דוידי על ידי עיריית הרצליה במסגרת התוכנית להסדרת התנועה ברחוב אבן אודם. כחלק מהסדרת הרחוב ביקשה העירייה לפרוץ דרך לכלי רכב בין רחוב בני בנימין לרחוב הנביאים המלווה בשביל אופניים דו נתיבי. בנתיב הזה נסקרו 46 עצים בוגרים מתוכם נועדו לשימור 28 עצים. פקיד היערות האזורי בקק"ל בחן את הבקשה לכריתת 18 עצים, אישר אותה לפני כחודש וחצי, הוציא את רישיון הכריתה ופרסם את המידע אודות רישיון הכריתה כמתחייב באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. טרם כניסת רישיון הכריתה לתוקף הוגשו מספר השגות על ידי תושבים שהתנגדו למתן רישיון הכריתה בצירוף חתימותיהם של תושבים נוספים. אל מול ההשגות שהעלו המתנגדים הוגש לפקיד היערות הראשי מכתב מטעם פרקליטי דיירים ברחוב הנדיב שפירט את הצורך בביצוע הפרויקט לטובת נגישות לבניין שלהם.
לאחר שבחן את בקשת הכריתה ואת ההשגות, הורה מנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הראשי בקק"ל, ד"ר ארז ברקאי, על ביטולו של רישיון הכריתה. לדבריו, "מרבית העצים המבוקשים לכריתה הינם עצים בעלי ערכיות גבוהה. ניכר כי התכנון כלל לא לקח את העצים האלו בחשבון. לעצים תרומה נופית, סביבתית ואקולוגית רבה ביותר, והיה נכון לו היה מוצג תכנון שמאפשר לעצים להישאר במקומם... שביל האופניים המתוכנן דורס את זכויות הולכי הרגל בנפח שהוקצע לו בתוכנית. הדבר חמור שבעתיים שכן הפיתוח המוצע יהיה נטול עצים... אני סבור כי יש להציג תכנון חדש, המשמר את העצים (או מרביתם), במידת הצורך על חשבון ביטול שביל האופניים".
מ"שומרי העצים בהרצליה" נמסר: "התרגשנו לקרוא את ההחלטה. זה הישג מרשים, ניצחון נאה לטובת הסביבה ותושבי הרצליה. אנו קוראים לתושבים להצטרף אלינו ולסייע במעקב וטיפוח העצים בעיר".
מהעירייה נמסר: "רחוב אבן אודם הוא דרך גישה למספר מגרשים כלואים, אשר הגישה לרכב ולרכב חירום היא אך ורק דרכה. אנו ננסה לצמצם את מספר העצים העתידים לכריתה, תוך הכנת תוכנית חדשה".