לאחר מאמצים של חבר מועצת העיר הרצליה, אלעד צדיקוב, פתיחת החוף הנפרד הוקדמה ונפתחה כבר בסוף השבוע.
מפקחים על החוף מבחינה הלכתיתמפקחים על החוף מבחינה הלכתית
מפקחים על החוף מבחינה הלכתית
(צילום: אלעד צדיקוב)
צוות אגף שאיפ"ה, בראשות מנהל האגף ומנהל החופים עשו עבודה מאומצת והשתדלות גדולה, וביצעו התאמות כגון: הוספת ציליות, העתקת סוכת המציל למרכז החוף, השמת סדרני שמירה בחוף אסרטיביים לאכיפת ימי הרחצה המגדריים, סככות הלבשה ועוד.
"לשמחתי ראש העיריה ומנכ"ל העירייה הבינו לחלוטין את הצורך באוורור לציבור, אחרי התקופה הלא פשוטה שעברנו ואישרו את הקדמת פתיחת החוף הנפרד. אנו עדיין בשבוע איחור אחר יתר החופים ובע"ה אני תקווה כי בעונה הבאה ניישר קו עם הפתיחה הכללית של חופי ישראל. הרבה מכך, תלוי בהיענות הציבור שומר המצוות לרחצה בים, לכן אני מזמין את הציבור להגיע לפקוד וליהנות מהחוף הנפרד.
"לצערי טרם הוגש ערעור על החלטת בית המשפט משנה שעברה להצר את החוף הנפרד בהרצליה ב-8 מטרים, לטובת שביל מעבר צידי. השביל לגיטימי, אך רוחבו אינו רלוונטי ואינו מתכתב עם התנאים הטופוגראפיים של החוף.
היות ועיריית בני ברק איננה שותפה יותר בהפעלת החוף הנפרד בהרצליה, דאגתי השנה לביקור מקדים משותף עם הרב יעקב נקי, מרבני המועצה הדתית, לצורך הכשרת החוף הלכתית ובתאום והסכמה עם מנהל אגף שאיפ"ה רוני גאון.
כמו כן, לבקשת הציבור ובהשתדלות גדולה, הגענו להבנה עם מנכ"ל העירייה לפתיחת החוף הנפרד לראשונה בשעה 07:00 בבוקר במהלך חודש אוגוסט".