התוכנית לפינוי-בינוי של שכונת יד התשעה עוברת להילוך מתקדם, מבחינת העירייה שהחליטה השבוע לחדש את מהלך הקמת הנציגויות בשכונה, לאחר שבמינהל הנדסה התקבלו פניות, המייצגות מאות בעלי דירות. מדובר בתהליך של גיבוש נציגויות הדיירים בבניינים, שמולם יתנהל תהליך קידום התוכנית.
שכונת יד התשעה. צעד נוסף לעבר ההתחדשות שכונת יד התשעה. צעד נוסף לעבר ההתחדשות
שכונת יד התשעה. צעד נוסף לעבר ההתחדשות
(צילום: אסף פרידמן)
תוכנית פינוי-בינוי יד התשעה היא תוכנית המתווה את הכלים לחידוש פני השכונה, וכוללת בניית בנייני מגורים חדשים במקום מבני השיכונים הקיימים, בניית תשתיות חדשות, דרכים, מבני ציבור, הוספת שטחי תעסוקה ומסחר, התחדשות המרחב הציבורי ושטחים ירוקים. בימים הקרובים, יחדשו נציגי המינהלת להתחדשות עירונית יד התשעה את פעילותם בשכונה. הם יגיעו אל המשפחות המתגוררות בשכונה, וימסרו להן מידע והסבר על אופן קידום התהליך על ידי בעלי הדירות. כן יתבצע תהליך גיבוש ובחירה של נציגים מכל בניין. מטרת נציגות דיירים, מכל בניין, היא לסייע בהתארגנות הדיירים במבנה המיועד להתחדשות עירונית, תוך שמירה על יחסי שיתוף ואמון.
תפקידה של נציגות הדיירים, שנבחרה בהליך דמוקרטי, הוא לתווך בין הדיירים לאנשי מקצוע, לרשות המקומית ולמוסדות התכנון, תוך שמירה וייצוג האינטרסים של בעלי הדירות בבניינים והעברת מידע לדיירים.
יש לציין, כי הנציגות אינה ישות משפטית, ואינה מוסמכת לחתום בשם בעלי הנכסים ולהחליט החלטות מהותיות בפרויקט.
בשבועות הקרובים יפנו אל תושבי הרחוב ובעלי הנכסים גורמי עירייה ממינהלת ההתחדשות העירונית, ויזמנו אותם למפגשים לשם מתן מידע ובחירת נציגות דיירים.
כידוע, בינואר 2016 פירסמה העירייה קול קורא ליזמים, לתכנון ולביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשכונה, ובנובמבר אותה השנה נבחרו, על ידי ועדת השיפוט שהוקמה לנושא, שני מציעים: NBS ISRAEL ו-י. ח. דמרי ובוני הארץ הטובה בע"מ.
שמוליק ניסים חבר בוועד השכונה תוקף את ראשי הוועד ואת העירייה על המהלך: "אני מקווה שהעירייה באמת תדאג לתוכנית תחבורה שעדיין לא קיימת. אני מקווה שהעירייה תטפל בגשר הדימיוני שלהם לרכבת. על העירייה לקדם תב"ע נקודתית על פי התוכנית הכללית ולא לספר לתושבים שייש פינוי בינוי. אני מקווה שהעירייה תדאג להציג תוכנית ראויה שתשאיר את מעוטיי היכולת להישאר בשכונה ושייבנו מספיק ביניינים לא גבוהים לאחזקה נמוכה.
ראש העירייה, משה פדלון: "באמצעות עבודה משותפת נוכל לקדם את התוכנית לטובת תושבי השכונה בפרט, והעיר הרצליה בכלל".