במקרים הללו ובמקרים נוספים חשוב למנות מנהל עיזבון ללא משוא פנים שיוכל לבחון את נכסיו של הנפטר ולהחליט על אופן חלוקתם באופן שיעמוד בקנה אחד עם החוק ועם רצון הנפטר. הגדרת תפקיד של מנהל עזבונות תפקידו של מנהל עיזבון הוא להוות צד ניטרלי בכל הנוגע לחלוקת ירושה בין יורשים חוקיים. מנהל עיזבון ימונה על ידי בית משפט לענייני משפחה, הרשם לענייני ירושה או במקרים מסוימים על ידי בית הדין הרבני. במסגרת תפקידו מנהל העיזבון יבחן את כל נכסיו וחובותיו של היורש ויחליט כיצד יחולק הרכוש קריא עיזבון בין היורשים. פירוש הדבר הוא שלמנהל העיזבון יש את הסמכות והיכולת החוקית לבצע בחינה מעמיקה של נכסיו של הנפטר – בארץ ובחו''ל, וגם את היכולת להחליט על חלוקת הירושה באופן שתואם את רצון הנפטר. בתור נאמן של בית המשפט, יכול לבצע המנהל שלל פעולות נוספות, כמו כינוס נכסיו של הנפטר, תשלום חובות של הנפטר לנושים, ואפילו שמירה על נכסים כך שערכם לא יאבד (כמו חנות בבעלות הנפטר שתמשיך להיות מושכרת בהוראת המנהל).
1 צפייה בגלריה
ש.ועקנין
ש.ועקנין
שלמה וקנין עורך דין ונוטריון
(צילום: יח"צ)
מתי יש צורך בשירותיו של מנהל עיזבון? כאמור, מנהל עיזבון אמור להוות צד ניטרלי בנושאי ירושה, ואסור לו לקחת צד כזה או אחר במסגרת תפקידו. מינוי של מנהל שכזה אפשרי ומומלץ במקרים מסוימים, ובייחוד במקרים הבאים:
1. על הנפטר רובצים חובות משמעותיים שיש לפרוע אותם
2. היורשים אינם מסכימים פה-אחד על אופן חלוקת הירושה
3. הנפטר לא השאיר אחריו צוואה
4. ישנו סיכון שירושתם של יורשים קטינים או יורשים פגיעים אחרים תיפגע בעקבות פעולות של יורש אחר
5. הנפטר הותיר צוואה אך היורשים מעוניינים לערער עליה
6. כאשר לנפטר יש נכסים רבים שצריך לאמוד את ערכם ולחלקם בין יורשים
מנהל העיזבון יישאר בתפקידו עד שיצאו לפועל כל הפעולות הנדרשות, כמו חלוקת עיזבון ופירעון חובות של הנפטר. מינוי כזה ידוע בתור ''מינוי זמני'' ואורכו הוא כחצי שנה. אולם, לעתים יש צורך במינוי מנהל עיזבון קבוע לתקופה של שנתיים ואף יותר, כדי שימשיך לנהל את עיזבונו של הנפטר. מינוי שכזה מתבצע במקרים שבהם יש יורשים רבים, מקרים שבהם לנפטר יש נכסים רבים, במקרים שיש יורש קטין/לא כשיר, ישנם יורשים שלא ניתן לאתר, או כאשר אין חלופה למנהל העיזבון (כמו עורך דין לענייני ירושה). כמה צריך לשלם למנהל עיזבון? כשם שבית המשפט הוא זה שממנה מנהל עיזבון, כך תפקידו גם להכריע בדבר השכר של המנהל. על פי החוק היבש, מנהל עיזבון צריך לקבל 3% מערך העיזבון וזה שכרו. במקרים חריגים, למשל כאשר מנהל העיזבון עושה מעבר לתפקידו כדי לנהל את העיזבון של הנפטר, בית המשפט יכול לקבוע ששכרו יעמוד על 4%. האם חייב למנות מנהל עיזבון? ענייני ירושה עלולים ליצור במקרים רבים סכסוכים בין היורשים ובמקרים הללו, מנהל עיזבון הוא חיוני. מלבד זאת, אלו שאינם בקיאים בחוק ולא יודעים על כל נכסיו של הנפטר עלולים לא רק לאבד חלק מכובד מהעיזבון, אלא את כולו. כדי למנוע את המצבים הללו, זה חיוני למנות מנהל עיזבון או לבקש מבית המשפט לעשות זאת. מנהל בעל ניסיון יוכל להוות צד ניטרלי בענייני ירושה ולהסדיר אותם על הצד הטוב ביותר. בתוקף תפקידו, מנהל עיזבון ירכז את כל העיזבונות של הנפטר וגם יפרע חובות שעלולים לעבור ליורשים. באמצעות ניהול נכסים מקצועי, מנהל נכסים מקצועי יפתור את כל הבעיות שעשויות לצוץ בנושאי ירושה ולעשות זאת באופן מיטבי. אם גם אתם זקוקים לשירות הזה, חשוב שתמנו מנהל עיזבון מקצועי שיעשה את רצון הנפטר ויוציא לפועל גם את רצון היורשים על הצד הטוב ביותר.

פורסם לראשונה: 09:45 , 11.04.21