הנהגת הורי בית הספר קריית יערים ברמת השרון העניקה גיבוי מלא ליו"ר ההנהגה, טלי ברש-בוסקילה, והודיעה כי זו תמשיך בתפקידה, אף שהתבקשה על ידי מנהלת בית הספר אתי שיק להתפטר, בלי שהסכימה לנמק את דרישתה. בעקבות הדרישה להתפטרותה, זימנה ברש-בוסקילה את הנהגת הורים לישיבה שלא מן המניין, וסקרה באוזניהם שורה של אירועים בבית הספר, המשקפים לכאורה את תפקודה של המנהלת ואת התנהלותה מול ההורים.
בית הספר קריית יערים. משבר בין הנהגת ההורים למנהלתבית הספר קריית יערים. משבר בין הנהגת ההורים למנהלת
בית הספר קריית יערים. משבר בין הנהגת ההורים למנהלת
(צילום: אסף פרידמן)
ממסמכים שהגיעו לידיעות השרון עולים מקרים רבים שעליהם דנו ההורים, ושבהם לכאורה התנהלות המנהלת הייתה בניגוד למצופה. כך למשל עולה, כי יו"ר הנהגת ההורים דיווחה על תגובתה של המנהלת למצוקה נפשית קשה של אחד התלמידים. לאחר ששמעה בעצמה את הילד מדבר על רצונו למות, עידכנה ברש-בוסקילה את המנהלת, וביקשה לחשוב יחד כיצד ניתן לשלב כוחות ולעזור. "תגובתה הייתה, כפי שעולה מן המסמכים של הישיבה: 'אני לא מתכוונת להתרגש מכל ילד שאומר לי שהוא רוצה למות'". יו"ר ההנהגה היישובית ואגף החינוך עודכנו בתגובתה של המנהלת, וימים ספורים לאחר מכן הועבר הילד לכיתה אחרת.
עוד דיווחה ברש-בוסקילה בפגישתה עם ההורים, כפי שעולה מן המסמכים, על התנהלות מנהלת בית הספר בעת פציעה חמורה של אחד התלמידים, שבעקבותיה נזקק לניתוח. הילד לא טופל מיד לאחר המקרה, והובהל לבית חולים רק לאחר שאמו הגיעה לבית הספר. מנהלת בית הספר החליטה שלא להזמין אמבולנס, בניגוד מוחלט להנחיית משרד החינוך, בטענה "שאם ההורים לא ישלמו בעבור האמבולנס התשלום יהיה מכספי הניהול העצמי". הרופאים טענו שצריך היה לפנות את הילד באמבולנס בשל סכנה לחייו. מנהלת בית הספר לא מצאה לנכון לעדכן את הנהגת ההורים בנושא.

פרשת השירותים

פרשה אחרת שעליה דווח בישיבה, נוגעת ל"עונש קולקטיבי שהטילה המנהלת על בריאותם ושלומם של הילדים". כתגובה לסתימה באסלות בשירותים שבמתחם כיתות ד', הוציאה המנהלת לטענת ההורים את ניירות הטואלט מכל תאי השירותים בבית הספר. ילדים נאלצו לנגב את צרכיהם בעזרת התחתונים, ולזרוק אותם. בת במחזור נתקעה בשירותים בלי יכולת להתמודד ונכנסה למצוקה. ילדים שנכנסו לשירותי הצוות ננזפו על כך. בעקבות הודעות מההורים שקיבלה יו"ר הנהגת ההורים, היא חשבה שנייר הטואלט נגמר והציעה למנהלת בית הספר ללכת לקנות. המנהלת השיבה, שזה עונש לילדים שיימשך שלושה ימים.
בחודש יולי הודיעה המנהלת לצוות המורים כי לא נמצא מורה למדעים, ולכן המקצוע לא יילמד השנה בבית הספר. כשביקשה יו"ר הנהגת ההורי, טלי ברש-בוסקילה, להיפגש עמה בנושא, זו לא הסכימה, בטענה כי "בקיץ אני הולכת לים ולא נפגשת עם הורים. אתם תחכו לתחילת השנה". עם תחילת השנה, ציינו המורים בפני ההורים שהם מודאגים בעצמם מכך שמקצוע המדעים לא יילמד, וכתגובה לתהודה שעוררו דבריהם, שלחה המנהלת לצוות המורים הודעה להפסיק לדבר עם הורים על ענייני המדעים. לאחר התעלמות מבקשות חוזרות ונשנות של ההורים, פנו ההורים לפיקוח במשרד החינוך, וזה הנחה את מנהלת בית הספר להכניס את המדעים לתוכנית הלימוד.

"קו אדום"

במהלך הישיבה ציינו הורים שמערך ההרתעה והענישה בבית ספר הפך למערך הפחדה חסר פרופורציות, וציינו לדוגמה ילדות שנשלחו לחפש ילדים שמדברים בטלפון בשטח בית הספר ולהלשין עליהם, ולא — יקבלו הערה ("קו אדום"). תלמידה יצאה לשירותים כדי להתקשר בהיחבא לאמה, ולספר לה שהיא חוששת מהמורה שלה. האם פנתה ליו"ר הנהגת ההורים, וזו עידכנה את מנהלת בית הספר. התלמידה זכתה ב"קו אדום". גם תלמידות שהתקשרו להוריהן בבכי אחרי שקיבלו ציון נמוך במבחן, קיבלו "קו אדום", וכך גם ילדים ששהו בהפסקה בכיתה, או נשארו בכיתה מעבר לזמן הפסקת האוכל. לטענתם, יש הנחיה של מנהלת בית הספר, שכל חיכוך בין ילדים גם שלא במכוון יזכה ב"קו אדום".
עוד ציינה יו"ר הנהגת ההורים את חוסר התקשורת הסדורה עם מנהלת בית הספר, שמסרבת לקבל מיילים מההורים ולהשיב עליהם, ועל היעדר נהלים כתובים, למשל בנושא מכירות מוצרים של תלמידי כיתות ו' בימי הורים.
לאחר הישיבה הודיעה הנהגת ההורים למנהלת בית הספר, שהיא מגבה באופן מוחלט את ברש-בוסקילה כיו"ר ההנהגה, ולפיכך תמשיך בתפקידה. ההנהגה ייפתה את כוחה של יושבת הראש להמשיך ולטפל בכל הסוגיות שהעלתה בישיבה.

"טענות כוזבות"

הפרוטוקול שפירסמה יו"ר הנהגת ההורים עורר סערה בקרב הורים, וביניהם גם חברי הנהגה, שטוענים כי כל הטענות שהשמיעה ברש-בוסקילה נגד מנהלת בית הספר כוזבות ונובעות ממניעים אישיים. "במשך שנתיים הן היו החברות הכי טובות, אך יחסיהן עלו על שרטון. לאחר שהמנהלת החלה לבלום את מעורבותה של היו"ר בעניינים פדגוגיים וניהוליים, פתחה היו"ר במסע לפיטוריה", אומר אחד ההורים. "הפרוטוקול שהיא פירסמה נועד להשחיר את המנהלת. זה לא פרוטוקול, זה כתב אישום, עם מקרים שהיא צברה במשך שנתיים ל'יום פקודה'.
"אם המצב חמור כל כך והמנהלת מסכנת את התלמידים, אז למה היא משאירה את ילדיה בבית הספר? מישהו כאן התבלבל בתפקידים. יו"ר הנהגת ההורים חושבת שהיא מנהלת את בית הספר, ואתי שיק, שהיא מנהלת משכמה ומעלה, עסוקה בהישרדות מול הנהגת ההורים".
לפני כשבועיים יזם מפקח משרד החינוך, משה עיני, ישיבה להסדרת התקשורת וההתנהלות בין הנהלת בית הספר לנציגי ההורים. המפגש התקיים בנוכחות מנהלת אגף החינוך, שלומית שפיגלבלט; מנהלת מחלקת החינוך היסודי, מיכל פלהיימר; מנהלת בית הספר, אתי שיק; יו"ר הנהגת ההורים, טלי ברש-בוסקילה וחבר ההנהגה, רונן יפו. במפגש העלו המפקח ומנהלת אגף החינוך הצעה, שעל-פיה, עד לתום השנה ייערכו שני מפגשים בנוכחות שישה הורים מקרב הנהגת ההורים, המייצגים את הקולות השונים, מנהלת בית הספר ושני חברי צוות שייקבעו על-ידה. הוסכם, ש"אם ההצעה לא תתקבל, תועבר הסוגיה להכרעתה של מנהלת המחוז בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל".
תגובות
ברש-בוסקילה מסרה בתגובה: "לבית הספר קריית יערים מסורת ארוכת שנים של שיתוף פעולה בין ההורים לבין ההנהלה. ככל שצצות מחלוקות בינינו אנו מנהלים אותן באופן מקצועי ולא בתקשורת".
ממשרד החינוך נמסר: "מנהלת בית הספר היא אשת מקצוע מוערכת, שזה שמונה שנים מובילה את בית הספר בהצלחה ותרמה רבות לקידומו. אנו מודעים למשבר ולחוסר האמון שנוצר בין המנהלת לבין חלק מהנהגת ההורים. צר לנו כי בעטיו של המשבר, מתפרסמים נתונים חלקיים ולא מבוססים על אירועים כאלה ואחרים שחלקם היה בשנים עברו. משרד החינוך יבדוק כל טענה שיעלו ההורים לגופו של עניין.
"מפקחי משרד החינוך בעיר ואגף החינוך ברשות נמצאים בקשר שוטף עם נציגי ההורים ועם המנהלת, וימשיכו לפעול בכל הדרכים כדי לפתור את הנושאים שבמחלוקת. יצוין, כי הועלתה הצעה לפתרון מטעם הפיקוח ואגף החינוך למתווה שיאפשר התנהלות עד לתום השנה".
מהעירייה לא התקבלה תגובה.