בשבוע שעבר פורסם כי ראש עיריית תל אביב רון חולדאי מתכוון להפעיל תחבורה ציבורית בשבת במימון עירוני בשנת 2020. בחודשים האחרונים פנו נציגים מטעמו של חולדאי, לערים השכנות והציעו להן לשתף עמם פעולה כבר בשלב התכנון, הנעשה בימים אלה, במטרה להרחיב את השירות ככל שאפשר.
צילומים: ירון ברנר, יוגב עמרניצילומים: ירון ברנר, יוגב עמרני
צילומים: ירון ברנר, יוגב עמרני
(צילומים: ירון ברנר, יוגב עמרני)
שלוש ערים, רמת גן, גבעתיים ורמת השרון, הביעו נכונות להשתתף בעלויות, ועיריית הרצליה, אליה פנה חולדאי, לא נתנה תשובה סופית וטענה כי תבחן את הנושא בהיבט התקציבי והציבורי.
עם הפרסום, החלו תושבים וחברי מועצה מהרצליה לבקר את היסוסו של פדלון, בעיקר לנוכח תגובתה הרשמית של העיריייה למהלך בה נכתב: "להפעלת מערך הסעות בשבת יש השלכות רבות, כמו האם התושבים רוצים שיהיו אוטובוסים בשבת? מהי מידת הביקוש לכך? האם העירייה ערוכה תקציבית ליוזמה? ועוד. רק לאחר תהליך של שיתוף הציבור, ניבחן את כל האמור ונקבל החלטה שתהה לטובת כלל הציבור".
חבר מועצת העיר רונן וסרמן (יש עתיד) מיהר אף לשלוח הצעה לסדר בעניין בה כתב: "תושבים רבים הופתעו מכך שראש העיר לא נרתם מיד לשיתוף פעולה עם הרשויות השכנות. אך אנחנו לא הופתענו. כמו ב 2012 ובשבע השנים שחלפו מאז, כך גם היום, עמדתו המסויגת של ראש העיר לא נובעת משיקולים תקציביים או משיקולי ביקוש כפי שפורסם בתקשורת – אלא משיקולים קואליציוניים. נושא תחבורה ציבורית בשבת הינו נושא קריטי לעיר מתפתחת כמו הרצליה ולמרכז הארץ בכלל".
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
גם חבר מועצת העיר אייל פביאן הגיש הצעה לסדר בעניין זה ואף פתח בעצומה ברשתות החברתיות למען המיזם: "אנו תושבי הרצליה, ותושבי מטרופולין תל-אביב, החתומים מטה, דורשים כי עיריית הרצליה תחליט ותודיע מיידית על הצטרפותה ליוזמת עיריית תל-אביב והמטרופולין, ולמיזם התחבורה הציבורית בסופ"ש ושבתות, שמנהיגה עיריית תל-אביב החל מתחילת 2020. זאת לאור העובדה, כי אין כלל ספק שזה רצוננו, ורצונם של מרביתם המוחלט של תושבי העיר הרצליה והמטרופולין, ואינטרס חשוב שלנו".
איל פביאן | צילום: דני שביטאיל פביאן | צילום: דני שביט
איל פביאן | צילום: דני שביט
(איל פביאן | צילום: דני שביט)
לנוכח הפרסומים השונים והסערה שהתחוללה פרסם השבוע, כאמור, ראש העירייה משה פדלון פוסט אישי נדיר בו הבהיר, כי אכן בכוונתו להצטרף למיזם: "כראש העיר, אתמוך בחיבור בין הקו הקיים בהרצליה לבין קווי האוטובוס אותם יוזמת עיריית תל אביב. נקודות אלו יאפשרו נסיעה של תושבי העיר הרצליה למטרופולין תל אביב וכן יאפשר את הגעתם של תושבי מטרופולין תל אביב לחופי העיר הרצליה. התוכנית טרם הוצגה לי ולהנהלת העיר. בימים הקרובים אפגש עם ראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי, כדי להבין את המשמעויות ונמצא את הדרך הנכונה להתחבר למיזם".