מקרה מטריד תועד בשבועות האחרונים באתר בנייה של פרויקט תמ"א 38 ברחוב הס 40 בהרצליה. פועל נצפה כשהוא משליך קרשים ופסולת מגג המבנה שבקומה ה-5. זאת מבלי להשתמש באמצעי זהירות, במעלית משא או שרוול, כנהוג באתרי בנייה. לטענת התושבים, לא מדובר במקרה בודד.
“זו ממש סכנה לציבור", סיפרה תושבת העיר שתיעדה את המקרה. "אף אחד לא חשב להשתמש בצינור שיש למטרה זו בצד השני של הבניין. אותו הדבר קרה לפני כשבוע שבועיים כשביקרתי פה”.
יש לציין כי על פי תקנה מספר 177 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) משנת 1988, “לא יושלכו חומרים או כלי עבודה מגובה העולה על 2 מטרים, אלא יורדו בזהירות”. ניתן, עם זאת, להשליך חומרים אם מדובר בהשלכה בתוך שוקת או מוביל סגורים – אולם כאמור לא כך המקרה. עוד מצויין בתקנה מספר 178 כי "לביצוע עבודות בגובה העולה על 2 מטרים יינקטו אמצעים למניעת נפילתם של חפצים או כלים ופגיעתם בעובדים, על ידי שימוש בכלי קיבול מיוחדים, חגורות לנשיאת כלי עבודה או באמצעים אחרים”.
מדובר בפרויקט תמ"א 38 שבמסגרתו יתווספו חדר ממ"ד ומרפסת שמש לבניין, לצד לובי, מעלית ושיפוץ כללי. כמו כן, יתווספו חמש דירות חדשות: ארבע דירות בנות ארבעה חדרים ופנטהאוז. הבנייה צפויה להסתיים בחודש ינואר 2019.
מעיריית הרצליה נמסר: "התלונה הועברה לטיפול הגורמים המקצועיים".
מחברת הבנייה טרם נמסרה תגובה.