ספינה טובעת! | צילום: החברה לפיתוח תיירות הרצליהספינה טובעת! | צילום: החברה לפיתוח תיירות הרצליה
ספינה טובעת! | צילום: החברה לפיתוח תיירות הרצליה
השבוע הוטבע מכמותרן (ספינת דיג) "גלעוז" אל מול חופי הרצליה. שם, במעמקים, תהפוך הספינה לבית ליצורים ימיים ואטרקציה לצוללנים.
הטבעת המכמורתן בן ה-60 שנה התקיימה במסגרת שיתוף פעולה בין החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה, התאחדות הצלילה ומועדון הצלילה "ריף", וכחלק מיוזמת משרדי החקלאות והגנת הסביבה להגבלת והקטנת דייג המכמורתנים בישראל. במסגרת יוזמה זו משרדי הממשלה (החקלאות והגנת הסביבה) מעניקים תמריצים לבעלי מכמורתנים, על מנת שיצמצמו את הדייג.
צילום: החברה לפיתוח תיירות הרצליה
דיג מכמורתנים אינו שיטת דיג בררנית: רשתות המכמורת אינן ייעודיות ללכידת מינים מסוימים וכל דג שיימצא באזור המכוסה על ידה יתפס בה. כך נתפסים דגים קטנים שאינם בעלי ערך מסחרי וכן דגים ובעלי חיים רבים שאינם דגי מאכל. חלק מרשתות המכמורת מצוידות בגלגלים שנעים על הקרקעית ומסבים גם נזק לשונית.
יונתן יעקובוביץ, יו"ר החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה, מספר כי הוא נרגש לקחת חלק במעמד בו חזון הופך למציאות. "הטבעת המכמורתן מול חופי הרצליה מהווה בשורה כפולה לאיכות והגנת הסביבה: הטבעת מכמורתן שפגע אנושות בחיים הביולוגיים בים והפיכתו לבית גידול ורבייה לחיים ביולוגיים בעומק של כ- 27 מטר למול חופי הרצליה. כמו כן, מדובר באטרקציה ימית נוספת בעיר הרצליה המהווה צעד נוסף בשיפור תשתית הספורט הימי בעיר. בקרוב יימסרו פרטים על מיקומו המדויק של המכמורתן לטובת ציבור הצוללים שירצה להגיע לצלול במקום".
הספינה במצולות | צילום: אורן קלייןהספינה במצולות | צילום: אורן קליין
הספינה במצולות | צילום: אורן קליין
המכמורתן שהוטבע מול חופי הרצליה הוא כלי השיט ה-11 שהוטבע על ידי ההתאחדות הישראלית לצלילה, לאורך חופי הים התיכון ובאילת. "אנו מתעתדים להמשיך וליצור אתרים כאלה למען ציבור הצוללים", אומר לירון תירוש, מנכ"ל ההתאחדות. "ברצוננו להודות לאנשי אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה על עזרתם ותמיכתם, לאנשי אגף הדיג במשרד החקלאות ולכל הגורמים שנרתמו לסייע ברשות הספנות והנמלים, במשרד הביטחון, בחיל הים וברשות הטבע והגנים, לחברה העירונית הרצליה ומרינה הרצליה על הסיוע, למתנדבי ההתאחדות הישראלית לצלילה ומועדון הצלילה 'ריף הרצליה'. כמו כן תודה לדרור ברק, בעלי הגלעוז שבחר לתרום את הספינה כדי שתמשיך לשרת את אנשי הים".