אתמול (ראשון) התקיימה הפגנה של תושבי רחוב כנרת הנמצא בשכונת נווה עובד בהרצליה נגד הקמת בניין משותף ברחוב המאופיין בבתים פרטיים, שכולל גם כריתת עצי סיסם הנטועים במקום.
1 צפייה בגלריה
הפגנת תושבי רחוב כנרת
הפגנת תושבי רחוב כנרת
הפגנת תושבי רחוב כנרת
(צילום: פרטי)
קראו גם >>>
מדובר על תכנית לבניית בניין בן 4 קומות, ברחוב הולנדי המאופיין כאמור בבתים פרטיים, ולטענת התושבים הדבר יגרום לבעיות חניה קשות, יפגע באופי השכונה ויגרום בנוסף לכריתת שלושה עצי סיסם.
"אין בכל שכונת נוה עובד (רחובות כינרת, דגניה, מרחביה, ויתקין) שבהם בתים פרטיים על חלקות קרקע שנועדו לבניית דו-משפחתי חלקה שעליה יותר משתי יחידות דיור", כתבו התושבים בהתנגדותם לוועדה המקומית לתכנון ובניה, "אישור בנייה של בית משותף בין בתי השכונה הוא תקדים שיפגע באופי השכונה, בערך נכסיה וריבוי כלי רכב, שבפועל יחנו ברחוב למרות שעל פי התכנית נועדו לחנות במקומות החניה שנועדו להם".
"אנו, כתושבים גאים של הרצליה, מבקשים שלעירייה תהיה מחויבות לתושביה הוותיקים שהשקיעו ממיטב משאביהם בבניית צביון השכונה ובהעלאת איכות החיים בעיר, לשתף פעולה לשם שיפור איכות הסביבה ובשמירה על בטחון תושביה. אנו מודעים לכך שרחוב סימטת כינרת אינו עומד בשום קריטריון בטיחותי ומסיבה זו אנו מפצירים בכם נציגינו ומקבלי ההחלטות להיות מודעים לכך ולא להוציא מהאיזון את המצב הרגיש בו נמצא הרחוב, תושביו ותנועת הרכבים שבו, ונשמח לשבת עמכם ולעשות ביחד סיעור מוחות ביחד לשם מציאת דרכים מקובלות במטרה להקל על מצוקתנו.
"מספר נכסים ברחוב סובלים מקרקע לא יציבה, משקיעת רצפות וסדקים בבתים (אדמת הרחוב היא סחף מנחל שהיה ברחוב העלייה השנייה), ולכן זעזועים וחפירות בשכנות לנכסים אלה רק יחריפו את הבעיה ויסכנו ביתר שאת את הבתים השכנים. אנו מצהירים בזאת, כי נבקש מהיזמים וגם מהועדה המקומית שיפוי בגין הנזקים אשר ייגרמו לבתים הסמוכים".
מעיריית הרצליה נמסר: "מדובר בבקשה לקבלת היתר. הבקשה הוגשה לאחרונה, וטרם נבחנה על-ידי מחלקת הרישוי מבחינה תכנונית, ועל כן גם טרם נדונה בוועדה המקומית. באופן עקרוני, מדובר בבקשה להיתר במסגרת זכויות הבנייה המותרות ובתוספת הקלות שביקש המתכנן – לאחר השלמת הבחינה המקצועית של הצוות תובא הבקשה לדיון בוועדה, אשר תחליט בהתאם לשיקולים תכנוניים, בין אם לאשר ובין אם לדחות. הציבור כמובן רשאי להגיש התייחסותו והתנגדותו לבקשה ולתכנון – אלו בוודאי יידונו כחלק מהדיון בבקשה להיתר".