תקדים ברמה הארצית: עיריית רמת השרון החליטה להנפיק אישורי משפחה ושירותים גם למשפחות להט"ביות.
3 צפייה בגלריה
"משפחה לכל דבר"
"משפחה לכל דבר"
"משפחה לכל דבר"
(צילום המחשה: שאטרסטוק)
עיריית רמת השרון תכיר ותנפיק "תעודת משפחה", למשפחות שלא במבנה המסורתי ותכיר בהם כ"משפחה" לכל דבר, כמו גם ליתר המשפחות בעיר.
14 חברי מועצה, לרבות ראש העיר, אבי גרובר אישרו את ההחלטה, זאת בעקבות הצעה לסדר שהוכנו על ידי חברות המועצה פרופ' נטע זיו (מר"צ) ובאצ'י אלקובי (מסיעת רמת השרון חופשית).
זיו הסבירה שלצד משפחות במבנה המסורתי, יש בישראל משפחות בהן הורה יחיד וילד/ים, בני זוג בני אותו מין עם או בלי ילדים וכן משפחות בהן קיימת הורות משותפת של יותר משני הורים.
רמת השרון, כעיר ליברלית, הדוגלת בפלורליזם חברתי ותרבותי, תאפשר למשפחות בכל מבנה מסורתי או אחר המתגוררות בעיר להירשם ולקבל הכרה כ"משפחה".
3 צפייה בגלריה
פרופסור נטע זיו
פרופסור נטע זיו
פרופסור נטע זיו
(צילום: פרטי)
לפי ההצעה הרישום כמשפחה ילווה בהנפקת "תעודת משפחה" עירונית. התעודה תאפשר לבני ובנות המשפחה להיחשב כשייכים לאותה יחידה משפחתית בהקשרים שונים ביחסים בינם לבין העירייה ומוסדותיה ובקבלת שירותים עירוניים שונים כמו שימוש במתקני העירייה כמו בריכה, מתנ"ס, מגוונים, אגודת הספורט ושירותים אחרים.
3 צפייה בגלריה
חברת המועצה באצ'י אלקובי
חברת המועצה באצ'י אלקובי
חברת המועצה באצ'י אלקובי
(צילום: פרטי)
פרופ' זיו הסבירה, שמדובר באסמכתה של העירייה למתן שירותים על פי קריטריונים שבסמכותה לקבוע. וניתן להשוות אותה לתו חניה, או אישור עירוני אחר על זכות לקבלת שירותים. הוחלט לקבל את ההצעה ולקיים דיון משותף עם היועץ המשפטי של העירייה לקיים מתכונת התעודה ותקפותה.
פרופ' נטע זיו מדגישה כי "ההכרה לא חלה רק על משפחות להטביות. היא חלה על כל משפחה באשר היא! אנחנו לא עושים singling out וקובעים הסדר מיוחד ללהטבים, אלא רואים אותם כחלק מכלל המשפחות החיות בעיר - יחידניות, הטרואיות, בני אותו מין או גם הורות המורכבת מיותר משני הורים".