תושבים ממושב בני ציון בשרון דורשים לעצור את הקמת מתקן אחסון של חוות שרתים בסמוך לבתי מגורי תושבים במרכז המושב בטענה שהליך מתן ההיתר להקמת המבנה היה פגום מיסודו. לטענת התושבים, במצב הקיים, המתקן עשוי לגרום להשלכות סביבתיות חמורות שיפגעו באיכות חייהם ובבריאותם. "אי אפשר לחיות בסמוך למתקן ענק כמו מפלצת של שרתים בלי שום חוות דעת ותסקיר סביבתי. כאן מדובר בהשלכות של קרינה וצורך באספקת חשמל חיצונית גבוהה", אומרים התושבים.
1 צפייה בגלריה
עבודות הבנייה במושב
עבודות הבנייה במושב
עבודות הבנייה במושב
(צילום: פרטי)
קראו גם >>>>
מושב בני ציון "כפר שיתופי אגודה חקלאית בע"מ" התחיל לאחרונה בהקמת המבנה שישמש מתקן תעשייתי לאחסון של מחשוב וגיבוי דגיטלי. מדובר במבנה בגובה של 11.5 מטר, שיוקם על שטח כולל של כ-9 דונם במרכז המושב.
ביוני 2021 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון למושב את הבקשה עם הקלות להקמת המבנה ולאחרונה התחילו עבודות הבנייה. תושבים טוענים כי כלל לא ידעו על התוכנית להקמת המבנה ואף לא ידעו למה הוא מיועד. "פשוט מאוד קמנו בבוקר אחד בהיר ונדהמנו לגלות שהמושב בונה מול הבתים שלנו חוות שרתים. אף אחד לא הודיע לנו ואף לא היה פרסום על כך", אומרים תושבים מהמושב.
בימים האחרונים הגישו שמונה תושבים עתירה מנהלית כנגד מושב בני ציון, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וכנגד המועצה האזורית חוף השרון. בעתירה שהוגשה על ידי עו"ד עמי הולנדר ביקשו התושבים מבית המשפט לקבוע כי החלטתה של הוועדה המקומית מבוטלת בהיותה בלתי סבירה ומנוגדת לדין, "בשל הפגמים בהליך המנהלי בכללותו, ובפרט ההליך שקדם לקבלת החלטת הוועדה המקומית לרבות פגמים בהליך הפרסום להתנגדויות, ופגמים משפטיים ומנהליים היורדים לשורשו של עניין והמצדיקים את התערבות בית המשפט".
לחילופין, ביקשו העותרים מבית המשפט, להורות על השבת הדיון מחדש לוועדה המקומית. לטענת עו"ד הולנדר, ביטול החלטת הוועדה המקומית מתבקש לאור חוסר סבירותה הקיצוני ובשל היותה תוצר של הליך מנהלי (תכנוני) לא תקין, אשר נפלו בו פגמים משפטיים מהותיים ויסודיים, המערערים את העקרונות עליהם מושתתים דיני התכנון והבנייה: גילוי מידע, שקיפות, וזכות ההתנגדויות.
"מהעותרים נמנעה בפועל זכות ההתנגדויות בהליך תכנוני, העדר תכנית משלימה לאספקה גבוהה של החשמל", נכתב בעתירה. "ככל הידוע לעותרים מדובר במקרה ראשון מסוגו בישראל, שבו מאושרת תוכנית לחוות שרתים במרכזו של יישוב כפרי ובסמיכות לבתי מגורים”.
האגודה החקלאית בני ציון והמועצה האזורית חוף השרון ביקשו לא להגיב לטענות התושבים.