ביטוח ועדי בתים
רבים מכנים אותו בטעות ביטוח ועדי בתים, אולם למעשה שם זה נגזר מאחד הכיסויים שיש בביטוח הרחב יותר המיועד לבתים משותפים והוא קיבל את הכינוי מאחר שמי שמתעסק ומנהל אותו זה ראש ועד הבית והוא גם אחד מבעלי האינטרס לבצעו משום שהוא מגן עליו מפני תביעות אישיות בנוסף להגנה שהוא מעניק לדיירים עצמם. ומי רוצה לבצע תפקיד עם הרבה כאב ראש ואפס שכר כשהוא עוד חשוף משפטית לתביעות.

1 צפייה בגלריה
ביטוח ועד בית
ביטוח ועד בית
ביטוח ועד בית
(צילום: FREEPIK)

ביטוח זול שנותן פתרון לדברים יקרים
ביטוח ועד הבית או ביטוח בניין משותף קיים על מנת לכסות שני סוגי מקרים, האחד הוא של נזק למבנה המשותף, לאזורים המשותפים, למתקני הבניין ולרכוש המשותף בו.
נזק כזה יכול להתרחש כתוצאה מפגעי טבע כגון סערה קשה, שריפה, רעידת אדמה שמבטיחים לנו שצריכה להתרחש בישראל כל רגע בשנים הבאות או כתוצאה מנזקים יותר אקראיים כגון קצר חשמלי אשר גורם לשריפה, צנרת אשר מתפוצצת ויוצרת הצפה, מעליות אשר מתקלקלות עקב אחד הגורמים הקודמים, גניבה וכדומה. נזקים כאלו יכולים להגיע לסכומי כסף גדולים מאוד שבהיעדר ביטוח אמורים להתחלק בין הדיירים. עכשיו קחו בניין חלש המאוכלס ע"י משפחות קשות יום באזור מתפתח והפילו עליו הוצאה כזו.
היעדר ביטוח ועדי בתים עלול להוביל להזנחה של הבניין
כאשר יש לנו מקור מימון מהימן שדואג לעמוד מאחורי כיסוי כל נזק, קל לנו לשמור על בית המגורים המשותף תקין ומתפקד, אך כאשר כל תיקון אמור לרדת מכיסי הדיירים, הדברים מסתבכים שכן מיד יהיה קושי לגבות את הכסף מדיירים מסוימים שאין הפרוטה מצויה בכיסם באותו הזמן או בכלל.
התוצאה היא שהתיקונים נתקעים ולא מבוצעים או נגררים לאורך תקופות ארוכות
סוג הכיסוי השני של ביטוח ועדי בתים נועד לתביעות משפטיות
הכיסוי השני לכסות מקרים בהם תובעים את הבניין עקב פגיעה שנוצרה מרשלנות שהייתה באזורי הבניין המשותפים והובילה ישירות לפציעה. כיסוי זה מפצל לשניים – ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעביד והם באים לכסות מקרים של פגיעה של אורחים או דיירים או עובדים ונותני שירות. הביטוח יכסה הן את ההוצאות המשפטיות והן את סכום הפיצוי שייפסק לתובע. גם במקרים אלו, אבוי לדיירים שמגיעים למצב כזה ללא ביטוח ועדי בתים.

מוגש מטעם ביטוח וועדים