ממכתב ששוגר השבוע על ידי קבוצת תושבים עולה כי שני חברי מועצה, תום סטרוגו ואיריס אתגר, נעדרו ממספר רב של ישיבות. זאת בניגוד לפקודת העירייה שאוסרת על חבר מועצה להחסיר שלוש ישיבות רצופות ללא אישור.
המכתב נשלח לממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים על ידי קבוצת תושבים, בשיתוף עמותת "הרצליה חופשית". התושבים בדקו את רישומי הנוכחות בישיבות מועצת העיר במהלך 2017 ומצאו כי הן סטרוגו והן אתגר נעדרו משלוש ישיבות מועצה רצופות ובסך הכל נכחו בפחות מ-25% מהישיבות בשנת 2017.
מהרישומים עולה כי סטרוגו נעדר משלוש ישיבות ברצף בחודשים מאי, יוני, יולי ובסך הכל נכח ב-2 מתוך 8 ישיבות מועצה שהתקיימו. כמו כן מתוקף היותו חבר בוועדת משנה לתכנון ובניה, נכח רק בכ-30% מישיבותיה. חברת המועצה איריס אתגר נעדרה מחמש ישיבות ברצף בחודשים ינואר, פברואר, מרץ, מאי, יוני ובסך הכל נכחה בישיבה אחת בלבד במהלך השנה.
נציין כי על פי סעיף 123 בפקודת העירייה, "חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות... יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש...". בנוסף קובעת פקודת העירייה כי על ראש העיר לשלוח הודעה בכתב לחבר מועצה אשר נעדר שתי ישיבות רצופות ובו לציין את הישיבות מהן נעדר ואת נוסח החוק.
"למיטב ידיעתנו אין צידוק להיעדרויות הנ״ל וראש עיריית הרצליה ככל הנראה לא פעל על פי הוראות החוק, לא שלח הודעה על פי סעיף ב׳ לחוק ולא דאג ליישומו של החוק", נכתב במכתב. "אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו מבקשים את התערבותכם המיידית בקיום הוראות החוק ובייחוד בשנת בחירות, בה מתמודדים למועצה, חדשים כוותיקים, צריכים להבין שנוכחות זו היא חובה ולא זכות, ואם אין הם מסוגלים להתחייב לכך, שיסירו את מועמדותם".
מטעם חבר המועצה תום סטרוגו נמסר: "חבר המועצה תום סטרוגו מקדיש שעות רבות מזמנו בהתנדבות לטובת הציבור והקהילה, לרבות במסגרת פעילות העירייה וועדותיה, וזאת באופן שוטף ומתמשך. בשל נסיבות אישיות שהיו באותה עת, נמנעה השתתפותו במספר ישיבות מועצה, אך זאת באופן זמני. בישיבה שנערכה בחודש יולי סטרוגו לא היה בארץ, בידיעת ראש העירייה. חבר המועצה תום סטרוגו ימשיך ויפעל לשרת את ציבור תושבי הרצליה ככל אשר ביכולתו".
מחברת המועצה איריס אתגר נמסר: "ישנם אי דיוקים במכתב לגבי הנוכחות שלי בישיבות. להיות חבר מועצה זה הרבה מעבר למה שקורה בישיבות המועצה. להיות חבר מועצה מחייב חיבור עמוק לפעילות שמתנהלת באופן שוטף ורגיל ברשות. לדוגמה, הנני חברה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, ועדה שישיבותיה דורשות זמן רב ושעות הכנה רבות. כמו כן, במהלך השנה האחרונה פעלתי רבות על מנת לרתום את ראש העיר והרשות להתנגד ולמשוך את תוכנית המתאר שהופקדה במקור. השקעה זו הניבה פרי. בימים אלו אני עמלה, בין היתר, על מנת להבטיח ששיתוף הציבור בתוכנית המתאר תהיה מיטבית ומלאה. אין כל ספק שאני מייצגת את האינטרסים של הציבור ופועלת על מנת להבטיח שהרצליה תהיה עיר שטוב לחיות בה".
על אף פניות חוזרות, העירייה סירבה למסור תגובה בנושא.