בהמשך לחתימת ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, על אמנת טבע אזורי גוש דן בתחילת החודש, ולאור פניות מצד נבחרי ציבור, פעילים סביבתיים ותושבים, ועדת המשנה של העירייה אישרה אתמול את נוסח הוראה להגנה או פינוי בעלי חיים, אשר יוטמע כתנאי לתחילת עבודות בנייה במתחמים המיועדים לפינוי בינוי, הריסה או בנייה מחדש בעיר.
1 צפייה בגלריה
מצילים את בעלי החיים
מצילים את בעלי החיים
מצילים את בעלי החיים
(צילום: קובי קואנקס)
קראו גם >>>>
על פי ההחלטה, התנאי לתחילת עבודות במתחמי פינוי בינוי או כל מתחם בנייה אחר, יהיה לאחר קבלת אישור של מחלקת תכנון בר קיימא בעיריית הרצליה למסמך שיוגש על ידי היזם, שעיקרו הגנה על בעלי החיים, או פינויים מתחומי המתחם במקרה הצורך.
שמירה על בעלי חיים כתנאי לקידום הבנייה ופיתוח העיר, הינו ערך בעל חשיבות סביבתית ומקיימת, אשר תאפשר המשך פיתוח וקידום הבנייה, ללא פגיעה בבעלי חיים, תמנע הפרה של המאזן האקולוגי ולעיתים אף מניעה של הכחדת מיני בעלי חיים, לצד הבנייה המאסיבית בתחומי העיר.
המסמך יכלול: סקר נוכחות של בעלי החיים לרבות קינון על גבי העצים הכלולים במתחם; הצגת פתרונות לפינוי מוסדר של בעלי החיים לפני תחילת עבודות הבנייה; הנחיה על איסור כריתת או גיזום עצים בזמן תקופת הקינון הרלוונטית למינים הקיימים באתר, במידה והמסמך יציין שקיימים קנים על גבי העצים במתחם.
באחריות היזם: להגיש את המסמך שיוכן על ידי ארגון ייעודי לפינוי בעלי חיים או יועץ אקולוגי; להגיש מכתב התחייבות מטעם היזם לביצוע הפתרונות הנדרשים עד מועד תחילת העבודות, כולל התקשרות עם גורם המבצע פינוי בעלי חיים; להסדיר את פינוי בעלי החיים כפי שיוגדר במסמך.
מדובר ביוזמה של חבר מועצת העיר הרצליה, דרור בן עמי. ראש העירייה, משה פדלון ברך על היוזמה ועל אישורה בוועדה ואמר: "עיריית הרצליה מקצה משאבים רבים לשמירה על הקיימות ואיכות הסביבה. הטבע הוא הערך החשוב ביותר להמשך קיומנו ולכן חובה עלינו לקחת אחריות ולעשות הכל על מנת לשמור על משאביו וסגולותיו. זוהי המחויבות שלנו כעיר למען עתיד ילדינו ולמען הדורות הבאים".