הממשלה אישרה אתמול (ראשון) תוכנית מתאר ארצית לשדה התעופה הרצליה לתקופה זמנית, שלוש שנים לאחר המלצת המועצה הארצית לתכנון ובניה באוגוסט 2019.
1 צפייה בגלריה
שדה התעופה בהרצליה
שדה התעופה בהרצליה
שדה התעופה בהרצליה
(צילום: מטה המאבק למניעת הקמת שדה תעופה)
קראו גם >>>>
השדה, הפועל מאז שנת 1948, סומן כשדה זמני, כבר בתוכנית המתאר לתפרושת שדות תעופה, אך פעל ללא תוכנית מפורטת, כפי שמתחייב מהוראות התמ"א.
בשנים האחרונות קודמו על שטח התוכנית תוכניות בוותמ"ל (ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור), אשר יחליפו את שדה התעופה בעתיד. עד אז, ומאחר ואחת התוכניות טרם אושרה ולשנייה טרם הוצאו היתרי בניה, ימשיך השדה לפעול באופן חוקי, עד לסגירתו והעתקתו למיקום אחר.
התוכנית קובעת בהוראותיה את התנאים לפקיעת התוכנית, לפיהם קידום היתרי בניה לתוכניות מגורים בהיקפים נרחבים, יביאו באופן מיידי לסגירת השדה. התוכנית קובעת גם את הגבלות הבניה הן הבניה בסמיכות לשדה והן על הפעילות עצמה. בנוסף, נקבע כי על השדה לעמוד בקווי רעש וחל איסור באופן שירעיש מעבר לקבוע בהם.
מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "ישנה חשיבות רבה לאשר תוכנית לשדה התעופה שפעל שנים רבות ללא כל תוכנית. זאת, במקביל לקידום תוכניות לאלפי יחידות דיור באזור ביקוש שיחליפו את השדה בעתיד".
מינהל התכנון בוחן בימים אלה את העתקת הפעילות התעופתית בשדה לשדה קבוע, אשר יכלול את הפעילויות הנדרשות בהם מוסכים (בדק), בית ספר לטיס, טיסות מסחריות וכד'.