רשות המים הגיעה להסכמות עם ועדות הכלכלה והפנים של הכנסת והכריזה על מבצע גבייה לעידוד צרכנים פרטיים לשלם חובות שוטפים בגין מים וביוב.
צילום המחשה: צביקה טישלרצילום המחשה: צביקה טישלר
צילום המחשה: צביקה טישלר
(צילום המחשה: צביקה טישלר)
במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו, ללא תוספת הריביות וההצמדות שחלו עליו. המבצע יסתיים בסוף חודש מרץ 2020.
לפי רשות המים, במסגרת התנאים להסדרת החובות תהיה התחייבות לפרוע את החוב, כך שהתאגיד יכול לאפשר לצרכן פריסה של עד 36 תשלומים חודשיים. כך, במסגרת המבצע יימחק כאמור סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים: עמידה בהסדר התשלומים שנקבע כמו גם תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.