נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, החליט השבוע למנות מטעמו מנהלת זמנית לעמותת המטווח האולימפי בהרצליה.
המטווח האולימפי. היעדר אמון בין הצדדים | צילום: אסף פרידמןהמטווח האולימפי. היעדר אמון בין הצדדים | צילום: אסף פרידמן
המטווח האולימפי. היעדר אמון בין הצדדים | צילום: אסף פרידמן
(המטווח האולימפי. היעדר אמון בין הצדדים | צילום: אסף פרידמן)
המנהלת, עו"ד ליזה חדש, תבחן את מצבה הכספי של העמותה ואת יכולתה לשלם את חובותיה, את האפשרות להסדר עם הנושים (ובהם עיריית הרצליה), ואת האפשרות למיזוגה עם תאגיד אחר. עו"ד חדש תנהל את העמותה בתקופת הביניים, כדי לאפשר את המשך פעילותה, תגבש את מסקנותיה ותגישן לבית המשפט בתוך חודש. ההחלטה ניתנה בתום דיון נוסף בבקשות לפירוק העמותה, שהגישו עיריית הרצליה (בשל חובות ארנונה בסך 11 מיליוני שקלים), והתאחדות הקליעה (בטענה שהעמותה אינה פועלת על פי התקנון), וכן בבקשה להסדר נושים שהגישה העמותה.
בהחלטתו ציין השופט את הטענה להפרת הסכם החכירה עם העירייה, את היחסים העכורים בין העמותה להתאחדות הקליעה, וגם את העובדה שכמה גורמים הציעו למזג בתוכם את פעילות העמותה, כדי לחלץ אותה מחובותיה ולהמשיך את פעילותה. "לדאבוני", כתב השופט, "לא הסתייע בידי העמותה ליזום הליך מתאים שיאפשר היחלצות מהקשיים והמשך הפעילות, חרף הזמן שניתן בידה. עם זאת, יש ליתן את הדעת גם לכך שהעמותה מספקת שירות חשוב לציבור ומשכך יש לעשות הכול כדי לשמר במידת האפשר את המשך הפעילות.
"על כן אין מנוס אלא להורות על מינוי בעל תפקיד, שיבחן את המכלול וימליץ על נקיטת הליך משפטי סדור ובגדרו ניסיון להסדר נושים, ככל שניתן, או שמא פירוק".
מנכ"ל המטווח האולימפי, אופיר בשן, מברך על החלטת השופט: "אנו מקווים שהיא תעזור לפתור את התסבוכת המשפטית".