תוכנית, שמכונה "הרובע הצפוני", כוללת 11 אלף דירות וחולשת על שטח ענק של 2,158 דונם בין רחוב הבריגדה היהודית ושדה התעופה של הרצליה מדרום, כפר שמריהו ממערב וכביש 531 מצפון, מקודמת במרץ על ידי המדינה והותמ"ל - ללא תיאום ובניגוד לעמדת עיריית הרצליה.
צילום: יריב כץצילום: יריב כץ
צילום: יריב כץ
(צילום: יריב כץ)
על פי מסמכים שהגיעו לידי "כלכליסט", השכונה החדשה תכלול 10,000 דירות ועוד 700 יחידות של דיור מוגן, וכן מגדלי משרדים בשטח בנוי כולל של 80 אלף מ"ר. גובה הבניינים עד 27 קומות. כמו כן מתוכנן מסוף לתחבורה ציבורית. השכונה מחולקת לשלושה מתחמים מרכזיים: במזרחי ביותר בנייה רוויה שתמשיך את הפיתוח העירוני של הרצליה; המתחם המרכזי ישמש כפארק עירוני; והחלק המערבי ישמש להמשך פיתוח כפר שמריהו, והבנייה בו תהיה צמודת קרקע. בפאה הדרומית שוכן מסלול שדה התעופה, שעליו מקדמת רמ"י בניית 1,650 דירות.
עיקר הטענות של הרצליה הן כי פתרונות התחבורה בתוכנית אינם מספיקים, וכי השפכים מהשכונה ינוקזו למכון טיהור ששוכן כיום בדרום מזרח העיר. פדלון עצמו הורה בשבוע שעבר להקפיא את הוועדה המקומית ולא לאשר בניה כלל בעיריית הרצליה כל עוד לא יימצאו פתרונות תשתית.
ממינהל התכנון נמסר לכלכליסט: "העירייה בחרה לא לקחת חלק בקידום התוכנית שבמסגרתה נבחנו גם פתרונות תשתיתיים, ומנגד, החליטה לקדם תוכנית משלה באופן חד־צדדי. העירייה לא מביאה לניצול מיטבי של הקרקע. נבחנות כיום חלופות לנושא הניקוז יחד עם הגופים הרלוונטיים".
מעיריית הרצליה נמסר: "מדובר במספר הזוי וחסר שחר של יחידות דיור. זהו חוסר אחריות להתעלם מהמשמעויות התשתיתיות של היקף בניה בסדר גודל שכזה, הדורש תשתיות לאומיות של מחלפים, תחנת רכבת, חשמל מים ועוד. אני חוזר ומדגיש כי לא תהיה כל תוספת בניה בהרצליה ללא מענה הולם של תשתיות שיאפשרו גן לכל ילד, גינות ציבוריות, נגישות תחבורתית וכל הנדרש על מנת לקיים חיים עירוניים איכותיים".