לאחרונה הוציאה מנהלת בית ספר היסודי גורדון בהרצליה הנחיה לפיה אין כניסה להורים לשטח בית הספר בשעות הלימודים. החלטה זו עוררה שיח ער ברשתות החברתיות בו התברר כי בבתי ספר יסודיים נוספים, כגון ויצמן, אלון, הנדיב, ברנדייס ועוד יצאה הנחיה דומה.
בית הספר גורדון. צילום: יוגב עמרניבית הספר גורדון. צילום: יוגב עמרני
בית הספר גורדון. צילום: יוגב עמרני
(בית הספר גורדון. צילום: יוגב עמרני)
יש לציין, כי החלטת מנהלת בית ספר גורדון לאסור על כניסת ההורים הייתה בשיתוף יו"ר ההנהגה ההורית בבית הספר.
הסיבה העיקרית לאיסור הכניסה נובע מכך שמספר הורים בעבר הגיעו לשטח בית הספר כדי להתעמת עם ילדים נוספים שלדעתם התנהגו שלא כיאות כלפי ילדיהם, וכדי למנוע הישנות מקרים אלו, שיכולים חלילה להגיע לכדי פגיעה בתלמידים, הוחלט לאסור על ההורים במספר בתי ספר, כאמור, את הכניסה למתחם בשעות הלימודים.
מנגד, הורים אחרים טוענים כי מדובר בהחלטה גורפת ולא עניינית, שבסופו של דבר מונעת מהורים הרוצים להפגש עם ילדיהם לצרכים שונים את הכניסה: "אם ילד איבד משהו ורוצים לעזור, אם אמא רוצה לדבר עם המורה או המנהלת? למה איסור כניסה גורף".
על טענות אלו הגיבו במערכת החינוך בהרצליה כי הן מופרכות, "כל הורה שרוצה לתאם פגישה עם מורה ומנהלת יכול לעשות זאת ותאושר כניסתו גם בזמן הלימודים. מדובר בהאשמות ללא שחר. אין הורה שלו תואמה פגישה עם מורים או מנהלים שלא אושרה כניסתו. ככלל, אין שום סיבה שהורים יסתובבו בשטח בית הספר בשעות הלימודים. אין להם מה לחפש שם, לא במסדרונות ולא בכיתות, אלא אם כן, כאמור, יש פגישה מתוכננת".