במטרה להילחם בהיפגעות הילדים בחודשי הקיץ, בחופשה ובשעות הפנאי סקרו מתנדבי עמותת אור ירוק את סביבת גני השעשועים ברחבי הארץ במטרה לבחון את רמת ואיכות בטיחותם. במסגרת הסקר נדגמו 483 גני שעשועים ב-104 ערים ורשויות מקומיות כאשר המתנדבים בדקו ארבעה פרמטרים:
 • האם קיים מעבר חציה והאם הוא צבוע כראוי
 • האם קיימים תמרורים ושלטים המתריעים כי ישנם ילדים בדרך
 • האם קיימים פסי האטה בסביבת גן השעשועים לריסון מהירות כלי הרכב
 • האם קיימים מפגעי בטיחות על גבי המדרכות בסביבת הגן
צילומים: עמותת אור ירוקצילומים: עמותת אור ירוק
צילומים: עמותת אור ירוק
בין המקומות בהם נערכה התצפית גם הרצליה וכפר שמריהו. להלן תוצאות התצפית:
הרצליה
 • מספר גני השעשועים שנבדקו: 6
 • הימצאות מעבר חציה: סמוך לחמישה מגני השעשועים נמצאו מעברי חציה מחוקים ודהויים.
 • הימצאות תמרור ושילוט המתריע כי ישנם ילדים בדרך: סמוך לשלושה מהגנים שנבדקו לא קיים תמרור ושילוט.
 • מפגעי בטיחות על המדרכות: לא נמצאו מפגעי בטיחות סמוך לגנים.
 • הימצאות פסי האטה: סמוך לשלושה מגני השעשועים אין פסי האטה.
כפר שמריהו
 • מספר גני השעשועים שנבדקו: 2
 • הימצאות מעבר חציה: סמוך לאחד מגני השעשועים אין מעבר חציה.
 • הימצאות תמרור ושילוט המתריע כי ישנם ילדים בדרך: סמוך לאחד מהגנים שנבדקו לא קיים תמרור ושילוט.
 • מפגעי בטיחות על המדרכות: לא נמצאו מפגעי בטיחות סמוך לגנים.
 • הימצאות פסי האטה: סמוך לשני גני השעשועים יש פסי האטה.