בעקבות החלטת הממשלה, להעביר הפיקוח על הגנים הפרטיים אל משרד החינוך, קרא ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, לממשלת ישראל ולמשרד החינוך לפזר את הריכוזיות ברמה הלאומית ולתת לרשות המקומית את הסמכות ואת האחריות לפקח על פעילות גני הילדים הפרטיים בעיר.
משה פדלון. "אני לא נציג השכונות. אני נציג של כולם" | צילום: אסף פרידמןמשה פדלון. "אני לא נציג השכונות. אני נציג של כולם" | צילום: אסף פרידמן
משה פדלון. "אני לא נציג השכונות. אני נציג של כולם" | צילום: אסף פרידמן
(משה פדלון. "אני לא נציג השכונות. אני נציג של כולם" | צילום: אסף פרידמן)
"כבר כיום העירייה מפעילה מספר כלים להגברת נושא ביטחון הילדים בגנים הפרטיים", אומר פדלון. "למרות שאין מוטלת עליי חובה שכזו בחוק, אנו מחמירים מאוד בתנאי הפיקוח על הבנייה ומתן רשיון לשימוש חורג במבנה למי שמבקשים להפעיל גן פרטי בשטח פרטי".
לדבריו, "העירייה מפעילה מערך רחב של כלים לפיקוח על הגנים הפרטיים, ביניהם: בדיקת חוזק המבנה, אישורי כיבוי אש, בטיחות מתקני המשחקים, בטיחות החשמל במבנה ועוד. זאת, בנוסף למעטפת תמיכה בהורי ובצוותים המקצועיים של הגנים הפרטיים, הכוללת קורס עזרה ראשונה לגננות ולהורים, הנחיות להתנהגות בטוחה בקיץ והנחיות לתזונה בריאה".
באוגוסט השנה, כבשנים קודמות, תערוך העירייה באמצעות המחלקה לגיל הרך, כנס מיוחד להורי הפעוטות לפני כניסתם לגן, פרטי או עירוני, במטרה לחדד אצלם את הנושאים שיש לתת עליהם את הדעת ולשים לב בעת שבוחרים גן עבור ילדם. ראש העירייה הנחה את אגף החינוך ותאגיד "מרכזים קהילתיים" לגבש, עוד בטרם תחילת שנת הלימודים בגנים, מתווה פעולה להגדרת התנאים ואופן העברת סמכויות הפיקוח על הגנים הפרטיים מהמדינה לעירייה.
בעיריית הרצלייה מציינים כי ההרשמה למעונות היום העירוניים בעיצומה – ועדיין נותרו מספר מקומות פנויים.