חברת קנביט חתמה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם הרצליה מדיקל סנטר. על פי המזכר, בכוונת הצדדים לשתף פעולה כאשר מדיקל סנטר יפעל על מנת להביא את הידע, המשאבים והמתקנים שברשותו לצורך מחקר, פיתוח ומתן שירותים המבוססים על מוצרי הקנאביס שתייצר החברה.
צילום: מדיקל סנטרצילום: מדיקל סנטר
צילום: מדיקל סנטר
(צילום: מדיקל סנטר)
השירותים שתספק מדיקל סנטר לחברה יכללו כח אדם, אנרגיה, מים, בקרת איכות, שירותי מעבדה, וכל שירות או ציוד אחר הנדרש לצורך שיתוף הפעולה בין הצדדים.
קנביט, מצידה, תאפשר למדיקל סנטר גישה למוצרי קנאביס שאותם תייצר החברה לשם שיווק ומכירה של המוצרים כקנאביס רפואי ו/או מוצרי קוסמטיקה. כמו כן, תוכל מדיקל סנטר לספק מרשמים למוצרים רפואיים אשר יופקו מגידולי הקנאביס של החברה וכן לספק מוצרים סופיים למטופלים הרלוונטיים.
כמו בהרבה דיווחים של חברות הקנביס בשבועות האחרונים, גם במקרה הזה לאף אחד מהצדדים אין אישור יק"ר לפעילות המדוברת. בהודעתה של החברה אומרים בקנביט כי הצדדים מתחייבים לפעול לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לצורך הפעילות המשותפת, לרבות קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.
שני הצדדים יפעלו לחתום על הסכם מפורט ברגע שהתנאים לפעילות המשותפת יבשילו, כלומר כאשר יתקבלו האישורים והיתרים הנדרשים על פי דין. ההסכם תלוי גם באספקת מוצרי קנאביס או בגיוס חוקרים ונותני שירות.
בכל מקרה, מצפות החברות לחתום על ההסכם לא יאוחר משלושה חודשים מרגע הבשלתם של התנאים. במידה ותוך שלושה חודשים לא ייחתם בין הצדדים הסכם מפורט, יידונו הצדדים בתום לב על המשך ההתקשרות בקשר עם הפעילות המשותפת.