בפוסט מיוחד שהוקדש לשמות ערים בשרון ברשת פייסבוק, הדגישה האקדמיה ללשון עברית כי יש לכתוב את שם העיר הרצליה – הרצלייה.
האקדמיה: "הֶרְצְלִיָּה – לפי כללי הכתיב חסר הניקוד, את שם העיר הנקראת על שם בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת ישראל, צריך לכתוב בלא ניקוד – הרצלייה. השם מסתיים בסיומת iya-. היו"ד הכפולה מייצגת את התנועה i ואת העיצור y שאחריה".
הפוסט שהעלתה הפוסט שהעלתה
הפוסט שהעלתה
(הפוסט שהעלתה )
האקדמיה ללשון עברית הגבירה לאחרונה את פעילותה בפייסבוק על מנת למנוע שיבושי לשון, ולייצר הסדרה של חוקי השפה. במקביל לכתיבת שם העיר הרצליה חידדו באקדמיה בפוסט המדובר את העובדה שיש לומר כפר סָבָא ולא "כפר סַבָּא" ללא דגש בבי"ת ובהטעמת ההברה האחרונה – בָא – (העיר נקראת על שם יישוב הנזכר בספרות חז"ל), יש להגות את השם רַעֲנַנָּה בהטעמת ההברה האחרונה.
עם זאת, ולמרות, כוונותיה המדויקות והטובות של האקדמיה, ספק אם המלצותיה ייושמו. כפר סבא תשאר כפר סבא, רַעֲנַנָּה תשאר רעננה וגם אנחנו נמשיך לקרוא למיינט הרצליה עם יו"ד אחת.