גם הוא על הכוונת. קניון שבעת הכוכבים | צילום: עמית שעלגם הוא על הכוונת. קניון שבעת הכוכבים | צילום: עמית שעל
גם הוא על הכוונת. קניון שבעת הכוכבים | צילום: עמית שעל
(גם הוא על הכוונת. קניון שבעת הכוכבים | צילום: עמית שעל)
עיריית הרצליה הגישה היום (שלישי) עתירה לבג"ץ בבקשה להוציא צו על תנאי, ולהורות לשר הפנים לנמק מדוע לא אושר חוק העזר להרצליה שהעבירה המועצה בתחילת השנה.
קראו עוד: 6 תשובות לשאלות הכי חשובות על חוק המרכולים
בעתירה צוין בין השאר כי חוק העזר קבע שהאיסור על פתיחת בתי עסק יעמוד בעינו, אך בשינויים מחייבים. משמע, כי יותרו פתיחתם של בתי עסק בסיווג מסוים ובמתחמים מוגדרים, באופן המשמר את הסטטוס קוו הקיים בעיר.
"סירוב השר לאשר את חוק העזר, אישש את החשש שהוביל לתיקון חוק העזר, כאשר - עקב אופן פרשנותו של שר הפנים לתיקון שבפקודת העיריות - נשללו מידי העירייה סמכויותיה הבסיסיות להסדיר את ההתנהלות ב-ד' אמותיה", נכתב בעתירה.
"אין חולק כי קביעת אופי השבת במרחב הציבורי הינו נושא מורכב ורגיש", ציינה עוד העירייה בעתירה, "אך למרות זאת מתן הסמכות בידי הרשות המקומית אין בה כדי להשפיע על השלטון המרכזי...רגישותו של תחום מסוים אינה יכולה להוות עילה להתערבותו של השלטון המרכזי באוטונומיה של הרשות המקומית".