בקרוב נראה יותר ירוק בעיר? פארק רבין | צילום: אסנת גורארי טייבבקרוב נראה יותר ירוק בעיר? פארק רבין | צילום: אסנת גורארי טייב
בקרוב נראה יותר ירוק בעיר? פארק רבין | צילום: אסנת גורארי טייב
(בקרוב נראה יותר ירוק בעיר? פארק רבין | צילום: אסנת גורארי טייב)
עיריית הרצליה מצטרפת לתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15 (פורום הערים העצמאיות בישראל). העיריות שהצטרפו לתכנית מתחייבות לשורה ארוכה של צעדים שמטרתן לקדם עירוניות, קיימות ואיכות סביבה בשישה תחומי פעילות: אנרגיה ובנייה ירוקה, תחבורה בעיר, פסולת וצריכה, המרחב העירוני, ניהול בר-קיימא של העירייה וכן חיזוק הקהילה והכלכלה המקומית.
מטרת התכנית היא להציב סטנדרט אחיד לקידום קיימות עירונית, ולמקם את ערי ישראל בשורה אחת עם הערים המובילות בעולם בתחום זה. התכנית תספק בידי העיריות כלים להתמודדות עם אתגרים ומגמות כמו גידול האוכלוסייה, העלייה בצפיפות, בגודש ובזיהום האוויר ועוד.
אז מה זה אומר בפועל? עיריית הרצליה מתחייבת למעשה לקדם מגוון פרויקטים, כגון בנייה ירוקה, נטיעת עצים והצללת המרחב הציבורי, שימור וטיפוח הטבע העירוני, יצירת גינות קהילתיות, ייעול השימוש במים וניהול מי הנגר בעיר, סלילת שבילי אופניים, הפקת שוקי יד שנייה, הקמת פלטפורמות עירוניות לשיתוף ושימוש חוזר בחפצים, ייצור אנרגיה בעיר ועוד.
שיקולי סביבה יוטמעו גם בעבודת העירייה. כך למשל, צי הרכב של העירייה ישודרג בהדרגה לכלי רכב מעוטי זיהום. "התכנית כוללת גם שיתוף התושבים בפעילות העירונית ובתהליכי קבלת החלטות, כך שיותר ויותר פעולות תכנוניות, תקציביות וביצועיות יתקיימו בשיתוף עם התושבים", מבטיחים בעירייה.
כזכור, כבר בשנת 2008 הצטרפה הרצליה לאמנת האקלים של פורום ה-15, במסגרתה היא פעלה להפחתת פליטת גזי חממה וזיהום אוויר בעיר.
ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, אמר: "אנו רואים חשיבות בשיפור איכות החיים של תושבי הרצליה ופועלים לשם כך במגוון דרכים ושמחים על איחוד הכוחות להשגת המטרה המשותפת".
מנכ"ל העירייה, יהודה בן עזרא, הוסיף: "עיריית הרצליה פועלת בהתמדה ובעקביות בכל ההיבטים של שיפור איכות החיים והסביבה בעיר, כמו למשל בעידוד בנייה ירוקה, צמצום פליטת גזי החממה, הרחבת מיחזור הפסולת ועוד".