מבנה עמותת אור זורע וחבר המועצה ברדה | צילום: אתר עיריית הרצליה, "גוגל מפות"מבנה עמותת אור זורע וחבר המועצה ברדה | צילום: אתר עיריית הרצליה, "גוגל מפות"
מבנה עמותת אור זורע וחבר המועצה ברדה | צילום: אתר עיריית הרצליה, "גוגל מפות"
נותן ומקבל: חבר המועצה אבי ברדה הצביע בישיבת מועצה בעד תקציב התמיכות, שכלל תמיכה לעמותת "אור זרוע", בעוד שהוא עצמו מקבל ממנה מלגה. ברדה עשה זאת מבלי להכריז על ניגוד עניינים ועל אף שאסור לחבר מועצה על פי כללי ההתנהגות של משרד הפנים, לקבל מלגה מטעם העיר בה מכהן.
ברדה, חבר מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס מאז מאפריל 2015, הוא גם אברך כולל המפעילה עמותת "אור זרוע". מרישומי העירייה עולה כי העמותה קיבלה בין השנים 2016-2015 קרוב למיליון שקל במסגרת תקציב התמיכות העירוני, כאשר רוב התקציב הועבר לתמיכות באברכים ושיעורי תורה.
בין השנים 2017-2016 השתתף חבר המועצה ברדה בדיוני המועצה בהם אושרו תקציבי התמיכות לעמותות השונות, בהם תקציבה של "אור זרוע". זאת בניגוד לנהלים הקובעים כי "חבר מועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצה לבין ענייניו האישיים״.
לכך מתווספת הבעייתיות בכך שחבר מועצה מכהן מקבל תמיכה מהמועצה אותה מייצג, למרות שהוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות קובעת כי "חבר המועצה אינו רשאי להתמודד על קבלת מלגה מטעם הרשות, גם אם הוא עומד בקריטריונים שנקבעו לקבלתה".
עמית מרלה ו"הרצליה חופשית", שחשפו את הפרשה, דורשים כעת מראש העירייה, משה פדלון, לנקוט בפעולות נגד חבר המועצה ונגד העמותה. בין היתר מציעים להשעות את חבר המועצה עד לבירור הנושא, לדרוש החזרת כספי התמיכות והטלת כנס על העמותה.
חבר המועצה ברדה מסר בתגובה לטענות: "לפני המינוי כחבר מועצה, הנני תלמיד ישיבה בכולל משנת 2002 ומאז אני מקבל דמי קיום כשאר התלמידים. דמי הקיום שאני מקבל אינם תלויים בהצבעה שלי, כפי שאינם היו תלויים מאז שנת 2002, ולכן אין בזה משום ניגוד עניינים ואני לא רואה בזה ניגוד עניינים .
"בנוסף אינני חבר בוועדת התמיכות ואין באפשרותי להשפיע על תמיכה בעמותה. מלגת הקיום שלי אינה תלויה בכספי התמיכה מהעירייה, אלא באגף החינוך, במשרד הדתות ובכספי העמותה הניזונה גם ממקורות עצמאיים".
השתתפת בדיוני המועצה שבהם אושר תקציב התמיכות. מדוע לא הכרזת על ניגוד עניינים?
"על פי חוות דעת משפטית שקיבלתי, בתור חבר מועצה אסור לי להיות חבר בכל עמותה שהיא. אני רשום מטעם משרד הדתות כאברך בכולל".
מעיריית הרצליה נמסר בתגובה: "הנושא מורכב ונבדק על ידי היועצת המשפטית. העירייה תפעל על פי הנחייתה והחוק".
פרסום ראשוני: 08:19 , 14.01.18