דו"ח מבקר המדינה שפורסם אמש (ג') חושף עבירות בנייה בארבע רשויות: הרצליה, בני ברק, אשקלון ורהט. הביקורת התבצעה בחודשים נובמבר 2016-פברואר 2017, במהלכן בדק משרד מבקר המדינה את העבירות על חוק התכנון והבנייה בעבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשויות מקומיות ותאגידיהן העירוניים.
העבירות על חוק התכנון והבנייה, הנחשבות לעבירות הנפוצות ביותר במדינה, הולכות ומתרחבות. זה שנים רבות שבתי המשפט שבים וקובעים כי מדובר ב"מכת מדינה" שיש להילחם בה ולמגר אותה. בדוחות משרד מבקר המדינה מהשנים האחרונות הועלו ממצאים חמורים בדבר ביצוע עבודות בנייה על ידי רשויות מקומיות בניגוד להוראות החוק והתקנות.
כיתות לא חוקיות
צילום: shutterstockצילום: shutterstock
צילום: shutterstock
הממצאים שעולים בדו"ח הנוכחי בהרצליה חושפים חריגות בנייה רבות, ביניהן שימוש במבנים יבילים (קרוואנים) במוסדות חינוך בעיר. על פי הדו"ח, מבנים אלו שימשו כיתות לימוד וגני ילדים במשך שנים בלי שהפעלתם אושרה בידי הגורמים המוסמכים הנדרשים במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של הילדים, כגון: גורמי כבאות והצלה ופיקוד העורף.
את מרבית מבנים אלו הציבה עיריית הרצליה במתחם ליד בית ספר "יד גיורא" אשר כלל 5 מבנים יבילים בשטח כולל של כ- 250 מ"ר, 3 סככות ומבנה שירותים ללא היתר. מבנים אלו הוצבו על מקרקעין שייעודם חקלאי ובסיורים שערך צוות הביקורת במתחם נמצא כי המבנים היבילים שימשו ככיתות לימוד. כמו כן נמצא כי הוועדה המקומית הרצליה לא טיפלה בבנייה בלתי חוקית זו, על אף הסכנה הטמונה בשימוש במבנים אלו. כמו כן צוין בדו"ח כי על העירייה לפעול בהקדם למציאת פתרון קבע של בנייה במוסדות החינוך ובינתיים לפעול להסדרת המבנים היבילים.
עיריית הרצליה והוועדה המקומית הרצליה מסרו בתשובתן למשרד מבקר המדינה ממאי 2017 כי מדיניות העירייה היא שלא לאפשר שימוש במבנים יבילים כמבני החינוך. עוד נמסר כי העירייה פועלת להכנת תוכנית אב להסדרת המוסד החינוכי האמור, לרבות נושא המבנים היבילים. העירייה הוסיפה כי קיומם של המבנים היבילים אינו פוגע בשלומם ובביטחונם של הילדים, שכן נושא הבטיחות נבדק ומאושר מדי שנה על ידי מנהלת מחלקת הבטיחות בעירייה.
עשרות מבנים על בחוף
עבירות בנייה נוספות מצא משרד המבקר בחוף הים. בסקר שערכה היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בדצמבר 2015 ובינואר 2016 ,נמצאו 65 מבנים בחוף ימה של הרצליה ללא היתר בנייה ועוד 16 מבנים שנבנו בסטייה מהיתר הבנייה. עוד נמצא כי לפחות 40 מבנים שלא היה להם היתר בנייה או שנבנו בסטייה מהיתר הבנייה, ואשר שטחם הכולל הוא למעלה מ-1,800 מ"ר, הם באחריות או בשימוש העירייה והחברה לתיירות בהרצליה.
מבדיקת שני מתחמים על חוף הים, נמצא כי העירייה עושה שימוש ללא היתר בחוף זבולון בחמישה מבנים ללא היתר, ברמת ים הציבה העירייה כמה מבנים יבילים וסככה בשטח כולל של כ-200 מ"ר ללא היתר בנייה ובניגוד לייעוד שנקבע בתוכניות התקפות החלות על המקרקעין. כמו כן צוין כי לפחות חלק מהמבנים ממוקמים בתחום של 100 מטרים מקו החוף והאחרים בתחום של 300 מטרים מקו החוף.
גם במקרה זה נמצא כי הוועדה המקומית שידעה על הבנייה והשימוש ללא היתר במבנים בחוף הים, לא פעלה במשך שנים להסדרת בנייה והשימוש במבנים על חוף הים. המבקר דורש מהעירייה לפעול בהקדם להסדרת השימוש במקרקעין שעל חוף הים בהתאם לתוכניות התקפות בלבד ולהבטיח כי הציבור יוכל ליהנות מהשימוש בחוף הים.
עיריית הרצליה והוועדה המקומית מסרו בתשובתן למשרד מבקר המדינה כי בתוכניות לחופי העיר שהעירייה מקדמת ניתן ביטוי לממצאי הסקר שערכה היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה וכי התוכניות מסדירות את הבנייה בחוף הים. עוד ציינו כי פעולותיה הנמרצות של העירייה להסדרת ולהכשרת המבנים בשטח חוף תואמות את מדיניות האכיפה למתן עדיפות גבוהה וטיפול פרטני ביחס לבנייה בתחום חוף הים. כמו כן, משרדי מחלקת רשות החופים יפונו בהמשך למימוש התוכנית שהעירייה מקדמת באותו שטח.
חניון ללא היתר
חניון גלגלי הפלדה | צילום: פרטיחניון גלגלי הפלדה | צילום: פרטי
חניון גלגלי הפלדה | צילום: פרטי
עוד נמצא כי בחניון ניצבת עמדת שומר בניגוד להיתר הבנייה. אף שבהיתר הבנייה שנתנה הוועדה בעבר לחברה לא נכללה עמדה כזו וכבר בשנת 2013 דרשה הוועדה המקומית לבטל את סימון עמדת השומר בבקשה מאחר שהיא לא תאמה להוראות התוכנית.
עיריית הרצליה והוועדה המקומית הרצליה מסרו בתשובתן כי החברה לפיתוח הרצליה החלה בתהליכים לחידוש תוקף השימוש החורג.
בנוסף צוין כי מנתוני הוועדה המקומית הרצליה לשנים 2014-2016 עולה כי בשנים אלו שלחה הוועדה 809 מכתבי התראה בגין בנייה לא חוקית בתחומה, והוציאה 470 צווי הפסקה מינהליים ו-12 צווי הריסה מינהליים. בשלוש השנים האמורות היא העבירה 120 תיקים לטיפול התביעה העירונית וב-108 מהם הוגשו כתבי אישום. יחד עם זאת, ממערכת המידע של הוועדה המקומית בדבר פעולות שנקטה הוועדה, עולה כי בשנים אלו היא הוציאה שלושה צווי הפסקה מינהליים, שניים לעירייה ואחד לחברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בגין ביצוע עבודות בנייה שלא תאמו להיתרי הבנייה שנתנה להם. הוועדה לא נקטה צעדי אכיפה נוספים נגד העירייה והחברה ולא העבירה את תיקי הפיקוח במקרים אלו לתביעה עירונית.
בפרק הבא בסדרה: חריגות הבנייה החמורות באיצטדיון.
פרסום ראשוני: 08:20 , 22.11.17