בית המשפט לעניינים מקומיים בהרצליה קנס את נ', תושבת אבן יהודה, אשר חנתה במקום אסור בשקל אחד בלבד, זאת מאחר והדוח ניתן בשבת על ידי פקחים יהודים.
"לא מדובר בפיקוח נפש""לא מדובר בפיקוח נפש"
"לא מדובר בפיקוח נפש"
(צילום: קובי קואנקס)
עו"ד אייל רייך, שייצג את עיריית הרצליה אמר על הפעלת הפקחים בשבת, כי "מדובר בעבודה ברשות על פי אישור של השרה הממונה בשעתו בשנת 1961" והוסיף כי האישור התקבל גם על ידי השופט ח'אלד כבוב מביהמ"ש המחוזי בת"א, שקיבל ואישר כי עובדים בכל הארץ בשבת באזורים מסוימים. "לכן אני סבור שאין מכך כדי להצדיק הפחתה כלשהי משיעור הקנס".
השופט שלמה איזקסון לא קיבל את עמדת העירייה בפסק דינו כתב: "אני תוהה על ההצדקה שיש בהפעלת פקחים יהודים שיחללו את השבת רק כדי שירשמו דוחות למי שחנה שלא כדין בחניה מועדפת שאין כל ספק שאין אפילו קמצוץ של הצדקה מבחינת פיקוח נפש להפעיל פקחים בשל כך בשבת כשהדבר נוגד לכאורה את הוראות שעות העבודה והמנוחה".
"משכך", גזר איזקסון על נ', "אני דן את הנאשמת לתשלום קנס של 1 שקל".