"העירייה מעוניינת להקים בית ספר דמוקרטי בהרצליה. אין לנו התנגדות למוסד כזה. השאלה היא, למה מקימים אותו על חשבון חטיבת סמדר?", שואלים הורים מודאגים בחטיבה, שעוקבים בדריכות ובתחושת אי-ודאות אחרי תוכנית העירייה להקים את כיתות א'-ב' על חלק משטח החטיבה.
חטיבת ביניים סמדרחטיבת ביניים סמדר
חטיבת ביניים סמדר
(צילום: פרטי)
לקראת ההרשמה לשנת הלימודים הבאה, שלח אגף החינוך בעירייה מכתבים לכלל ההורים בהרצליה, ובהם הודיע על הקמת בית ספר דמוקרטי ראשון בעיר. לדברי ראש אגף החינוך, יעקב נחום, בשנה הבאה צפויים ללמוד בבית הספר החדש שתי כיתות א' ושתי כיתות ב', בסך הכול כ-120 תלמידים. בהמשך יגדל מספר הכיתות ובהתאמה גם מספר התלמידים. לשם הקמת הכיתות יוקצו ויופרדו חלק ממבנה בית הספר וחלק מהחצר.
"עירוב תלמידים רכים בשנים עם תלמידי החטיבה (למרות טענות העירייה שתהיה הפרדה) אינו רצוי ואינו מקובל", אומר סגן יושב ראש הנהגת ההורים בחטיבת סמדר, עו"ד גד ויספלד. "נגיסת שטחים מהחטיבה עלולה לפגוע בפעילות בית הספר".
לטענת עו"ד ויספלד, הורי החטיבה לא שותפו בקבלת ההחלטה להקים את בית ספר הדמוקרטי על חלק משטח החטיבה. "לפני כחודשיים נודע לנו על כך באקראי, מעל דפי העיתונות. היעדר מידע על התוכניות המדויקות ועל התנהלות העירייה יצר חשש כבד בקרב רבים מהורי החטיבה, שהצעדים שתנקוט העירייה יפגעו בתנאי הלימוד בחטיבה ויביאו לסגירתה".
השבוע התקיימה פגישה בין נציגי הנהגת ההורים בחטיבת סמדר לבין מנהל אגף החינוך, יעקב נחום. בפגישה סוכם על שיתוף הנהגת ההורים בכל פרטי התוכנית, תוך שמירה על צביון החטיבה, ותוך הימנעות מפגיעה בתנאי הלימוד בחטיבה.
"חטיבת סמדר לא תיפגע מהמהלך הצפוי ולא תיסגר, כך הובטח לנו", אומר עו"ד ויספלד. "העירייה הדגישה, כי ברצונה להגדיל ולחזק את חטיבת הביניים. בין היתר נמסר על העתקת מעבדת המחשבים למקום חדש".
מהעירייה נמסר כי "בשלוש השנים הראשונות הוא יפעל צמוד לחטיבת סמדר. לאחר מכן יועתק למבנה חדש שיוקם ליד המרכז הבינתחומי. הכוונה להקים בית ספר ל-12 שנות לימוד שיפעל במתחם אחד".