בעוד רוב הציבור שמח על יום החופש הנוסף ב 30.10, הרי הוא יום הבחירות לרשויות המקומיות, יש מי שמוחא כנגד השבתון שנכפה עליו. סקר שנערך על ידי התאחדות המלאכה והתעשייה בקרב 110 עסקים יצרניים קטנים מענפי הפעילות בתחום הריהוט, הקוסמטיקה, החשמל, הדפוס ועוד, מצא כי 97% אינם מעוניינים ביום שבתון כללי במשק ביום הבחירות לרשויות המקומיות.
הסיבה לכך טמונה בעובדה כי מדובר בנזק כלכלי עצום ליצרנים הקטנים, אשר ממילא מתמודדים בענף שקשה לשרוד בו. לטענתם, יש לאמץ גישה בה עובדים כרגיל ביום זה ולארגן את ההצבעה מבחינת העובדים במשק באופן יעיל יותר ולצמצם בהתאם את היקף השבתון או להביא לביטולו המוחלט, שכן ניתן להצביע לאחר יום העבודה.
המחיר של יום השבתון במשק
למעשה עלות יום השבתון הכללי בגין הבחירות נופלת כולה על כתפי המעסיק, מבלי יכולת לתבוע פיצוי אלטרנטיבי מהמדינה שקבעה נוהג זה . כמו כן נוצרת הפליה בין ציבור העובדים במשק כאשר לעובדים השכירים קיים מנגנון פיצוי הנותן מענה לסוגיה זו , ואילו לבעלי העסקים היצרניים העצמאיים שאינם בעלי שליטה ושכירים בעסק אין כל פיתרון.
בפני העסקים היצרניים הקטנים קיימות למעשה שתי אופציות ביום השבתון במשק. האחת, לפתוח את שערי המפעל ולאפשר לעובדים המעוניינים בכך להגיע לעבודה והשנייה, לסגור את העסק ביום הבחירות המקומיות. בשתי האופציות, מדובר מבחינתם בהפסד, או בהיבט היצרני, שכן תחול הפסקה בתפוקה ובפדיון היומי, או בהיבט עלות השכר, שכן בעל העסק מחויב בתשלום של 200% בגין עבודה ביום בשבתון או במתן יום חופש חלופי.
נזק כללי המסתכם ב 200 מיליון שקלים
הנזק הכלכלי העיקרי עליו הצביעו בעלי העסק היצרני הקטן כתוצאה מקיומו של יום השבתון לבחירות המקומיות הוא באובדן הכנסה (מצטבר על רקע היעדר פעילות של לקוחות, ופיגור בהשלמת הזמנות (68%) ותשלום שכר מיותר בגין היעדרות העובדים ביום זה (64%).
מתוך סקר שבתון של התאחדות המלאכה והתעשייהמתוך סקר שבתון של התאחדות המלאכה והתעשייה
מתוך סקר שבתון של התאחדות המלאכה והתעשייה
(מתוך סקר שבתון של התאחדות המלאכה והתעשייה)
על פי תחשיב שערכו בהתאחדות המלאכה והתעשייה, ובהתאם לנתוני הלמ"ס, ניתן ללמוד כי 128 מיליון שקלים יאבדו בגין אבדן הכנסה, 35 מיליון שקלים בגין תשלום שכר כפול לעובדים ו 25 מיליון שקלים בגין אבדן תפוקה, כך שבמצטבר מדובר בהפסד כולל של קרוב ל 200 מיליון שקלים.
נשיא התאחדות המלאכה והתעשיה יוסי אלקובי: "המעסיקים יוצאים נפסדים בכל מקרה. אם העובד לא מגיע לעבודה הרי שהמעסיק מפסיד יום עבודה וגם המשק יוצא נפסד ואם העובד מגיע לעבודה המעסיק נאלץ לשלם לו כפול. אין סיבה לבטל יום עבודה בגלל בחירות. עובד יכול לסיים מוקדם את העבודה וללכת להצביע. את המצב הזה נפעל לשנות באמצעות חקיקה ואם צריך נחסום כבישים ונשבית מפעלים. אי אפשר להתעלם ממחאה של עשרות אלפי מעסיקים. צריך להגיע להסדר שיהיה מקובל על המעסיקים והעובדים בבחינת זה נהנה וזה לא חסר".